Nieu­we Plein in Arn­hem is ver­an­derd in aan­trek­ke­lij­ke plaats met veel groen

De hore­­ca-onder­­ne­­mers aan het Nieu­we Plein en Ger­rie Elfrink, wet­hou­der Rijn­boog, heb­ben afge­lo­pen zon­dag samen een boom geplant.  De wet­hou­der zei dat het Nieu­we Plein van een weg met een grij­ze en ste­ni­ge uit­stra­ling is ver­an­derd in een aan­trek­ke­lij­ke plek met veel groen waar de bin­nen­stads­be­zoe­ker de ruim­te heeft. “Het Nieu­we Plein vormt nu een […]

Voor­ma­lig gevan­ge­nis­com­plex ver­an­derd in een aan­trek­ke­lijk groen leef­ge­bied

Het gevan­ge­nis­com­plex aan de Noordsin­gel in Rot­ter­dam is deze week offi­ci­eel ver­kocht. BAM Woning­bouw Rot­ter­dam en HD Pro­ject­re­a­li­sa­tie zijn de kopers. Zij kie­zen ervoor om van het com­plex een gebied te maken waar de buurt en de wijk het Oude Noor­den ook wat aan heb­ben. Er ligt een plan met wonin­gen, een woon­zorg­com­plex, een stads­tuin […]