Berichten

De horeca-ondernemers aan het Nieuwe Plein en Gerrie Elfrink, wethouder Rijnboog, hebben afgelopen zondag samen een boom geplant.  De wethouder zei dat het Nieuwe Plein van een weg met een grijze en stenige uitstraling is veranderd in een aantrekkelijke plek met veel groen waar de binnenstadsbezoeker de ruimte heeft.

“Het Nieuwe Plein vormt nu een mooie verbinding in Rijnboog tussen station en binnenstad”, aldus de wethouder. De ondernemers zijn blij met hun nieuwe plein.

Toespraak
Met vier schoppen onder de arm kwam wethouder Elfrink aanfietsen. In z’n toespraakje riep hij de ondernemers op om de nieuwe ruimte op het plein te benutten door terrassen aan te leggen. Verschillende ondernemers hebben de ruimte vóór hun zaak al aantrekkelijk ingericht. Gerrie Elfrink zei dat er positieve én kritische opmerkingen op de nieuwe inrichting zijn geuit. “Zo hebben we de situatie op verschillende punten kunnen verbeteren. Het Nieuwe Plein zelf is klaar maar met de rest van het westelijke singelgebied, op het Willemsplein, gaan we nog verder. Ook dat gebied gaan we nog goed inrichten.” Hij prees de provincie Gelderland om haar steun voor de herstructurering van het Nieuwe Plein in Rijnboog.

Met een kraan van aannemersbedrijf Dusseldorp dat het plein heeft aangelegd, plaatste de wethouder de boom in het plantgat. Alle ondernemers schepten het plantgat dicht met grond. Met een drankje werd de voltooiing van het Nieuwe Plein beklonken.

Bron:
Gemeente Arnhem

 

Het gevangeniscomplex aan de Noordsingel in Rotterdam is deze week officieel verkocht. BAM Woningbouw Rotterdam en HD Projectrealisatie zijn de kopers. Zij kiezen ervoor om van het complex een gebied te maken waar de buurt en de wijk het Oude Noorden ook wat aan hebben. Er ligt een plan met woningen, een woonzorgcomplex, een stadstuin met vijver en kinderspeelplaats, een restaurant en kantoren in de voormalige rechtbank. De gevangenis sluit in 2014. Dan gaat onder de naam Tuin van Noord de ontwikkeling van het terrein, nieuwbouw en aanpak van de bestaande gebouwen beginnen.

Tuin van Noord gaat uit van de bestaande monumentale bebouwing en beperkte nieuwbouw. In de gevangenisvleugels is een woongemeenschap bedacht met daaromheen een groene openbare stadstuin van ongeveer 25.000 m2. Achter het notarieel archief is het voornemen om een woonzorgcomplex te bouwen. In het archief zelf is een restaurant gewenst. Het voormalige gerechtsgebouw aan de Noordsingel zal, zoals nu ook het geval is,  vooral verhuurd worden als kantoren. Er is een plan om de Burgemeester Roosstraat, ook onderdeel van het ontwikkelgebied, te renoveren en op te knappen. Meer informatie en artistimpressies over de plannen www.tuinvannoord.nl.


 

Verkoop
Het gevangeniscomplex stond sinds september vorig jaar te koop. Achttien partijen hebben een plan ingediend. De plannen zijn getoetst door een commissie van deskundigen en samenwerkende partijen, waaronder gemeente Rotterdam en deelgemeente Noord. Een bewonersafvaardiging heeft de plannen ingezien en advies gegeven aan de deelgemeente. Vijf plannen kwamen door de kwaliteitstoets. Daarbij werd onder meer gekeken naar de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, hoeveelheid groen en de omgang met de monumentale en historische waarde van de gebouwen. Daarna gold het hoogste bod. De koop is uiteindelijke gegund aan BAM Woningbouw en HD Projectrealisatie.  

Hoe gaat het verder
De projectontwikkelaars gaan nu de plannen verder uitwerken. Zij zullen tussentijds met buurtbewoners en andere belanghebbenden hierover in gesprek gaan. De gemeente Rotterdam werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Daarbij hoort een formeel inspraaktraject waarover bewoners en andere belanghebbenden verder worden geïnformeerd. Per 1 januari 2014 gaat de gevangenis dicht. Het streven is om in 2016 Tuin van Noord op te leveren.

Bron:
Gemeente Rotterdam

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.