Bele­vings­tuin Vin­cent van Gogh geo­pend

Vin­cent van Gogh heeft woens­dag­mid­dag de Bele­vings­tuin op Ser­vaas­hof in Ven­ray fees­te­lijk geo­pend, samen met cli­ën­ten, mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers, dona­teurs, De Valk Roof­vo­gels en veel (jon­ge) bezoe­kers. De Bele­vings­tuin is samen met vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten gere­a­li­seerd, en inge­richt met pluk­bloe­men en plan­ten die vlin­ders, vogels en insec­ten aan­trek­ken, vogel­huis­jes, insec­ten­ho­tels, vleer­muis­kas­ten, en edu­ca­tie­bor­den. De Bele­vings­tuin biedt ont­span­ning […]

Ver­kie­zing ‘Bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land’ van start

Voor de zeven­de keer wed­ij­ve­ren gemeen­ten in Neder­land met elkaar om dé erken­ning voor de publie­ke ruim­te: de ver­kie­zing voor de Fal­co Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2015. Gezocht wor­den open­ba­re ruim­tes die aan­spre­ken, toe­gan­ke­lijk zijn en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den van de bezoe­kers. Ter illu­stra­tie: de afge­lo­pen jaren waren de win­naars de cam­pus van de Rot­ter­dam­se Eras­mus­uni­ver­si­teit, het […]