Berichten

Gemeente Veldhoven gaat een speelplek voor kinderen aanleggen op het terrein Zeelst. Het moet een voor kinderen uitdagende speelplek worden in een groene omgeving. De nadruk moet vooral liggen op de kwaliteit van de groene invulling, in combinatie met een veelzijdig speeltoestel wat kinderen voldoende uitdaging biedt.

De speelplek wordt groter dan de huidige plek, door een stuk verharding weg te halen. In de binnenruimte van het groen komt een combinatiespeeltoestel van hout te staan. Het speelterrein wordt geheel afgeplant met een beukenhaag van 75 cm hoog. Een brede verhoogde band langs het trottoir markeert het groen dat voor de beukenhaag wordt geplant. Alle bestaande bomen op twee na worden vervangen. Deze bomen zijn namelijk in erg slechte conditie en worden vervangen door witbloeiende kersen van een ander type.

 

 

Bron:
Gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft voor het het onderhoud van plantsoenen en het vervangen van bomen tot en met 2013 zo’n € 10 miljoen nodig.

Dit staat in het Groenbeheerplan 2009-2013.

De Brabantse gemeente hecht veel waarde aan het groen. Zo schrijft de gemeente in het groenbeheerplan dat groen een onderdeel is van de openbare ruimte dat in sterke mate het beeld en de leefbaarheid van een gemeente bepaalt.

Duurzaam groenbeheer
De gemeente wil toe naar een duurzaam groenbeheer en gewenst eindbeeld. Het beheer is erop gericht het groen tot volle wasdom te brengen.

De gemeenteraad neemt op de vergadering van 26 mei een definitief oordeel.

Bron:
Eindhovens Dagblad
Gemeente Veldhoven