Veldhoven heeft miljoenen nodig voor het groen

De gemeente Veldhoven heeft voor het het onderhoud van plantsoenen en het vervangen van bomen tot en met 2013 zo’n € 10 miljoen nodig.

Dit staat in het Groenbeheerplan 2009-2013.

De Brabantse gemeente hecht veel waarde aan het groen. Zo schrijft de gemeente in het groenbeheerplan dat groen een onderdeel is van de openbare ruimte dat in sterke mate het beeld en de leefbaarheid van een gemeente bepaalt.

Duurzaam groenbeheer
De gemeente wil toe naar een duurzaam groenbeheer en gewenst eindbeeld. Het beheer is erop gericht het groen tot volle wasdom te brengen.

De gemeenteraad neemt op de vergadering van 26 mei een definitief oordeel.

Bron:
Eindhovens Dagblad
Gemeente Veldhoven