Veld­ho­ven heeft mil­joe­nen nodig voor het groen

De gemeen­te Veld­ho­ven heeft voor het het onder­houd van plant­soe­nen en het ver­van­gen van bomen tot en met 2013 zo’n € 10 mil­joen nodig.

Dit staat in het Groen­be­heer­plan 2009–2013.

De Bra­bant­se gemeen­te hecht veel waar­de aan het groen. Zo schrijft de gemeen­te in het groen­be­heer­plan dat groen een onder­deel is van de open­ba­re ruim­te dat in ster­ke mate het beeld en de leef­baar­heid van een gemeen­te bepaalt.

Duur­zaam groen­be­heer
De gemeen­te wil toe naar een duur­zaam groen­be­heer en gewenst eind­beeld. Het beheer is erop gericht het groen tot vol­le was­dom te bren­gen.

De gemeen­te­raad neemt op de ver­ga­de­ring van 26 mei een defi­ni­tief oor­deel.

Bron:
Eind­ho­vens Dag­blad
Gemeen­te Veld­ho­ven