Berichten

Het besef dat groen een waardevolle bijdragen is voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving is aan het groeien. We beseffen steeds meer dat we groen nodig hebben om onze steden leefbaar te houden.

Dit seminar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afsluiting van het Euregio project ‘Vermindering van Fijnstof door groen’, een leertraject van 2 jaar waarin de steden Duisburg, Krefeld, Nijmegen en Venlo hebben geëxperimenteerd met de inzet van groen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door studies, ontwerpen, berekeningen en concrete toepassingen hebben de steden ervaring opgedaan met “luchtgroen”. De uitkomsten presenteren zij tijdens dit seminar. Het seminar is opgebouwd in samenwerking met de Floriade.

Doelgroep van dit seminar zijn ambtenaren en bestuurders van gemeenten uit Nederland en Duitsland, met een verantwoordelijkheid in milieu, groen, stadsvernieuwing of stedenbouw.

Volledige informatie:
Link hier voor meer informatie over dit symposium

Ook interessant:
luchtkwaliteit, fijn stof, beleid

Bron:
Gemeente Venlo
Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen

Recent is een studie afgerond naar de positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit langs rijkswegen. De informatie is vastgelegd in het kennisdocument Vegetatie-Luchtkwaliteit en beschrijft de belangrijkste kennis op het gebied van modellering van luchtverontreiniging, de werking van groen op de luchtkwaliteit, de landschappelijke inpassing van vegetatie langs rijkswegen en de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een proefproject. Het effect van groen op verbetering van de luchtkwaliteit wordt dermate stevig onderbouwd dat een proefproject wordt voorgesteld om de specifieke bijdrage te kunnen vaststellen. Het is nu aan de markt om met ideeën te komen voor een proefproject langs rijkswegen.