Kennisdocument Vegetatie en luchtkwaliteit

Recent is een studie afgerond naar de positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit langs rijkswegen. De informatie is vastgelegd in het kennisdocument Vegetatie-Luchtkwaliteit en beschrijft de belangrijkste kennis op het gebied van modellering van luchtverontreiniging, de werking van groen op de luchtkwaliteit, de landschappelijke inpassing van vegetatie langs rijkswegen en de randvoorwaarden voor het […]