Kennisdocument Vegetatie en luchtkwaliteit

Recent is een studie afgerond naar de positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit langs rijkswegen. De informatie is vastgelegd in het kennisdocument Vegetatie-Luchtkwaliteit en beschrijft de belangrijkste kennis op het gebied van modellering van luchtverontreiniging, de werking van groen op de luchtkwaliteit, de landschappelijke inpassing van vegetatie langs rijkswegen en de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een proefproject. Het effect van groen op verbetering van de luchtkwaliteit wordt dermate stevig onderbouwd dat een proefproject wordt voorgesteld om de specifieke bijdrage te kunnen vaststellen. Het is nu aan de markt om met ideeën te komen voor een proefproject langs rijkswegen.