Natuurvriendelijke tuinen & wijken met 'Groene stapstenen' in Veenendaal-Rhenen

“Natuur in de stad is belangrijk: bomen en planten zuiveren lucht en water, vangen fijn stof op en werken dempend op geluid en temperatuur. Groen bevordert daarnaast de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van wijken”, aldus  IVN Veenendaal-Rhenen. Met ‘Groene stapstenen’ zorgen IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei voor natuurvriendelijke tuinen in Veenendaal. In stedelijke […]

SP Veenendaal pleit voor meer groene speelplekken

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen. Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten […]