Natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen & wij­ken met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ in Veen­en­daal-Rhe­nen

“Natuur in de stad is belang­rijk: bomen en plan­ten zui­ve­ren lucht en water, van­gen fijn stof op en wer­ken dem­pend op geluid en tem­pe­ra­tuur. Groen bevor­dert daar­naast de gezond­heid en draagt bij aan de leef­baar­heid van wij­ken”, aldus  IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen. Met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ zor­gen IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen en Groei&Bloei voor natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen in Veen­en­daal. In ste­de­lij­ke […]

SP Veen­en­daal pleit voor meer groe­ne speel­plek­ken

De Veen­en­daal­se SP vindt dat haar gemeen­te te veel ‘grijze speel­plek­ken’ kent. De par­tij wil die har­de, grau­we tegels zoveel moge­lijk ver­van­gen door een onder­grond van gras, en de hoe­veel­heid groen op speel­plek­ken doen toe­ne­men. Op haar site schrijft de SP dat groe­ne speel­plek­ken de leef­baar­heid in de buur­ten bevor­dert. “Het sti­mu­leert kin­de­ren tot bui­ten […]