Berichten

De gemeente Uden uit Noord-Brabant mag zich de winnaar noemen van de CO2-Bomenprijs 2011. Dit nadat ze twee keer eerder de tweede prijs ontvingen! De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer toegekend aan de gemeente die de meeste kg CO2 per inwoner vastlegt met het planten van bomen op Boomfeestdag. Uden plantte op Boomfeestdag-2011 ruim 5000 3-jarige bomen en 283 solitairbomen.

Aan de hand van de speciaal ontwikkelde Bomencalculator is vastgesteld dat Uden 17 kg CO2 per inwoner vastlegt tijdens hun groei. De gemeente Leerdam (Zuid Holland) is dit jaar tweede geworden met de vastlegging van 13 kg CO2 en de gemeente Reimerswaal (Zeeland) derde met de vastlegging van 12 kg CO2 per inwoner. De CO2-Bomenprijs is een initiatief van Stichting Nationale Boomfeestdag.

Uden plantte 177  bomen
Uden (40.550 inwoners) plantte 177 grotere bomen (eik, els, linde, wilg, es) in het bebouwd gebied en 106 grotere bomen (populier en eik) in haar buitengebied. Het aantal van 5000 bomen gold vooral de aanplant van 3-jarige boompjes. De bomen leggen bij leven (uitgaande van minmaal 30 jaar) in totaal 693.414 kg CO2 vast; per inwoner is dit goed voor 17 kg CO2.

1200 esdoorns in Leerdam
Leerdam (20.716 inwoners) plantte 1200 esdoorns voornamelijk als 5 jarige bomen en dat betekent, uitgaande van 20.716 inwoners 13 kg CO2 per inwoner. Reimerswaal (21.472 inwoners) plantte 250 grotere esdoorns en dat betekent, uitgaande van het inwonertal 12 kg CO2 per inwoner.

De CO2-Bomenprijs is op 12 oktober , tijdens de beurs “Dag van de Openbare Ruimte” uitgereikt door de directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, Peter Derksen.

Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er sinds de start van de Boomfeestdag in 1957 al ruim 11 miljoen bomen zijn geplant. Daarmee is naar schatting ruim 120 miljoen kilogram CO2 opgenomen. De prijsuitreiking gaat vooraf aan het 55-jarig jubileum van de Nationale Boomfeestdag dat in 2012 op 21 maart wordt gehouden met als locatie voor de Nationale Viering: het Land van Cuijk in Noord-Brabant.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente Roerdalen daar zuinig op zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve kosten bespaart.

Daarom is gekozen voor een bomenlijst met beschermde bomen en gebieden. Alleen de mooiste en meest waardevolle bomen en gebieden in de gemeente komen hierop. Eigenaren van zulke bomen ontvangen een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Op overzichtskaart hieronder kunnen zij  globaal zien welke bomen en gebieden op de lijst staan.

 

 

 

 

 

Hoe wordt de bomenlijst samengesteld?
Begin dit jaar heeft de gemeente alle bomen in de gemeente geïnventariseerd. De bomen zijn beoordeeld op basis van objectieve criteria. Enkele criteria zijn bijvoorbeeld stamdiameter, conditie, zichtbaarheid en gevaar voor de leefomgeving. Bomen die aan deze criteria voldoen plaatst degemeente op de bomenlijst. Op de lijst komen ook enkele gebieden voor, die hun identiteit te danken hebben aan de daar aanwezige bomen. Dit zijn bijvoorbeeld de oude kasteeltuinen en landgoederen, waar veel monumentale en waardevolle bomen groeien. Deze parken en tuinen zijn zeer belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De daar aanwezige monumentale bomen (met stamdiameter groter dan 65cm of die aantoonbaar ouder dan 80 jaar zijn) worden beschermd.

Groene woonwijken
De groene woonwijken in de gemeente met boskarakter zijn niet door de Boswet beschermd. Ze hebben een aparte uitstraling en een belangrijke functie als ecologische verbinding. Om te garanderen dat hun groene karakter in stand gehouden wordt moeten ze ook beschermd worden. Om de administratieve lasten niet meer te laten zijn dan strikt noodzakelijk, stelt Roerdalen een ondergrens in deze gebieden, voor bomen met een stamdiameter van 30cm. Bomen dunner dan 30cm (stamdiameter) mogen zonder kapvergunning gekapt worden, dikkere bomen niet.

Klik hier voor meer informatie »Bron:
Gemeente Roerdalen