Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op […]

Roer­da­len stelt bomen­lijst en bij­zon­de­re gebie­den vast

Bomen vor­men een belang­rijk onder­deel van de woon- en leef­om­ge­ving. Zij bepa­len in hoge mate hoe een omge­ving er uit­ziet. Daar­om wil de gemeen­te Roer­da­len daar zui­nig op zijn. Het is de wens van de gemeen­te­raad om de hui­di­ge rege­ling voor kap­ver­gun­nin­gen te ver­van­gen door een nieu­we, meer een­vou­di­ge rege­ling, die klant­vrien­de­lij­ker is en admi­ni­stra­tie­ve […]