Berichten

Deze week vond voor het eerst Future Green City plaats, een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk. Tijdens dit driedaagse vakevent voor opdrachtgevers, financiers, beheerders, ontwerpers en uitvoerende bedrijven stond de leefbare, duurzame stad van de toekomst centraal. Dinsdag 24 november, de eerste beursdag, stond in het teken van groen en bood een afwisselend programma lezingen en officiële momenten, zoals de ondertekening van de Green Deal voor nieuwe stedelijke natuur en de aftrap van de campagne De Levende Tuin. Uiteraard was er ook alle gelegenheid om te netwerken en informatie op te doen bij de verschillende exposities en standhouders.
Vroege bezoekers konden dinsdag luisteren naar de inspirerende visie van Nico Wissink op een levende en duurzame buitenruimte en meemaken hoe PvdA-kamerlid Henk Leenders het event opende. Hij ging daarbij in op wat de politiek kan bijdragen aan meer groen in de stad. Zelf werkt hij aan initiatiefnota’s voor meer natuur in de stad, onder andere ook op daken en gevels. “Het groene leiderschap ligt niet bij de politiek, maar bij de partijen in de samenleving. De politiek kan wel bijdragen door ruimte te scheppen op het gebied van regelgeving en financiën. Ik zet me graag in voor een groene agenda voor de stad.”
Innovatie-awards
In de steden van de toekomst zijn innovaties van grote waarde. Tijdens Future Green City toonden diverse leveranciers hun oplossingen op het gebied van water, infra, beplanting en bouw. Tien bedrijven waren genomineerd voor de Future Green City Award, een aanmoedigingsprijs die speciaal voor dit event is ingesteld. HIP Groen uit Driebruggen won de eerste prijs met een nieuw type waterkantbeschoeiing. De tweede plaats was voor Hydrorock International en de derde plaats voor WeedControl. VHG-directeur Egbert Roozen reikte de prijzen uit. HIP Groen won met een duurzame en betaalbare waterkantbeschoeiing, het zogenoemde type Gouda, als alternatief voor een hardhouten versie. Het concept bestaat uit een combinatie van Europees naaldhout en gerecyclede kunststof HDPE.
Green Deal
Tijdens de lunch werd een Green Deal ondertekend voor nieuwe stedelijke natuur. Dat gebeurde in de modeltuin van De Levende Tuin die op de beurs was aangelegd. Branchevereniging VHG en NL Greenlabel zetten hun handtekening, samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vlinderstichting en Bureau Regelink Ecologie en Landschap.
De samenwerkende partners stellen zich tot doel minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares te ontwikkelen in stad en dorp. Dat is goed voor de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad. Bovendien biedt het kansen om meer kennis en ervaring op te doen met chemievrij onkruidbeheer, duurzaam inkopen en burgerparticipatie.
Presentaties
Het middagprogramma bood een keur aan boeiende presentaties. Zo vertelde landschapsarchitect Niek Roozen over de noodzaak van groen in de steden, onderbouwd met zijn ervaringen in China. “Groen is niet de enige oplossing voor de problemen waarmee steden kampen, maar er is geen oplossing denkbaar zónder groen”, zo vatte hij zijn boodschap samen. Dat vraagt volgens Roozen onder andere om bestuurders met lef en duidelijk beleid dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Onderzoeker Jolanda Maas verzorgde een duo-lezing met VHG-lid Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers over het belang van groen spelen voor kinderen. Maas gaf een toelichting op haar onderzoeken en Sofronas liet zien hoe hij in natuurlijk spelen vormgeeft in co-creatie met de gemeente Ridderkerk en een aantal basisscholen.
De Levende Tuin
In de middag en avond organiseerde Branchevereniging VHG een ledenbijeenkomst, met speciale aandacht voor De Levende Tuin. Zo gaven Egbert Roozen en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra – mede-oprichter NL Greenlabel – samen het startsein voor de consumentencampagne en verwelkomden zij een nieuwe partij die zich aansluit bij het Manifest van De Levende Tuin: de bomenstichting. Ook deze organisatie draagt het concept een warm hart toe en zal het verder uitdragen. Zo wordt het draagvlak onder de beweging steeds breder. De inspanningen hebben al geleid tot vele producten en gebieden met een duurzaamheidsrapport en gerichte scholing van leerlingen en volwassen hoveniers. Naast de voorlichtingscampagne voor professionals is er nu ook een consumentencampagne met een eigen logo, film, website (www.delevendetuin.nl) en Facebookpagina. Ook de hoveniers kunnen hiervan gebruik maken.
VHG-directeur Egbert Roozen kijkt tevreden terug op het evenement.”Het is de eerste keer dat we op deze manier gezamenlijk de groene verbindingen leggen. Daarmee hebben we groen op de agenda gezet als belangrijke factor aan het begin van de keten. Dat moeten we blijven doen, als branche en met de vele organisaties die het helpen ondersteunen.”

Een groene en duurzame stad is de toekomst!
Future Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en maakt deel uit van het programma in het kader van Het jaar van de Ruimte.
Het aantal inwoners van Nederland groeit jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de steden wonen. Maar ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering vormen uitdagingen voor het optimaal inrichten van de stad. De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerend en informatief vakevent. Hier komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad.
 
Totaal aanbod is de kracht
Future Green City 2015 biedt o.a. gemeenten, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, aannemers en groenprofessionals nieuwe visies en concrete oplossingen. De kracht van het concept is het totaalaanbod waarbij innovatie, groen en duurzaamheid de rode draad vormen. Van openbaar groen tot groene daken en wanden. Van hergebruik regenwater tot energieneutrale stadsdelen. Van slimme infrasystemen tot stof- en geluidsreductie.
 
Sterke troeven
Op het vakevent zijn twee theaters met voordrachten waarin ook exposanten kunnen participeren. Er komen bijeenkomsten van de verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zodat de eerste bezoekers al verzekerd zijn. In de Future Green City 2015 Brochure vindt u meer over hun visie en die van het Jaar van de Ruimte, de brede ondersteuning door branches en het interessante aanbod. Meer over de voorbereiding met topsprekers en deelnemers zie Future Green City 2015 nieuwsbrief september