Nieuw vak­blad Dak&Gevel Groen op de markt

Het Bomen­cen­trum Neder­land in Baarn vorm­de maan­dag 27 sep­tem­ber het groe­ne decor tij­dens de pre­sen­ta­tie van het nieu­we vak­blad Dak&Gevel Groen. Hoofd­re­dac­teur Hein van Ier­sel over­han­dig­de in Het Groe­ne Pavil­joen het eer­ste num­mer aan Hans van Coo­ten, voor­zit­ter VHG vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners. Dak&Gevel Groen, de jong­ste uit­ga­ve van uit­ge­ve­rij NWST NeW­STo­ries uit Nij­me­gen, is […]

Nieuw vak­blad voor groe­ne daken en gevels

In sep­tem­ber ver­schijnt het nieu­we vak­blad Dak & Gevel Groen. Uit­ge­ver NWST uit Nij­me­gen geeft het nieu­we vak­blad uit. De vraag naar dak- en gevel­groen neemt de laat­ste jaren enorm toe. Steeds meer gemeen­ten zien de meer­waar­de in van groe­ne daken en gevels. Hoofd­re­dac­teur Hein van Ier­sel van het des­be­tref­fen­de blad laat weten dat ook […]