De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek. Thema’s Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of […]

Arn­hem­se Kli­maat­boom de eer­ste ter wereld

Op 16 sep­tem­ber is in Arn­hem op het Graaf Ottop­lein, de eer­ste ‘stads­kli­maat­boom’ ter wereld geplant. Het is een jon­ge honing­boom die sym­bo­lisch is omge­doopt to ‘stads­kli­maat­boom’. De boom is een ini­ti­a­tief van onder meer de gemeen­te Arn­hem naar aan­lei­ding van de pre­sen­ta­tie in novem­ber vorig jaar van het boek ‘Het weer in de stad’ […]