Berichten

Deze bijdrage geeft een overzicht van de theoretische verklaringen en wetenschappelijke conclusies betreffende de invloed die visuele ervaringen met planten hebben op de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van planten heeft op het herstellen of genezen van stress en op met de gezondheid samenhangende indicatoren of resultaten. Zoals uit het onderzoeksoverzicht blijkt, heeft de beperkte hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke bevindingen vooral betrekking op grote vegetatie zoals bomen en struiken en veel minder op planten of bloemen.

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de hoeveelheid groen die wordt gerealiseerd in nieuwe woonwijken. In het rapport wordt eerst ingegaan op het maatschappelijke en economische belang van stedelijk groen. Het onderzoek zelf bestaat uit een analyse van tien nieuwe bouwlocaties die in alle opzichten representatief zijn. Deze locaties zijn doorgelicht op hun groene ambities die vervolgens zijn getoetst aan de norm van 75 m2 openbaar groen per woning. Negen van de tien onderzochte locaties haalt niet deze norm.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: grotestedenbeleid, GIOS, norm, VINEX