Start uitvoering natuurcompensatie in Eindhoven

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond. De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de […]

Vijf nieuwe groene projecten Haaglanden in uitvoering

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio. Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd: Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar. Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de […]