Berichten

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond.

De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de kans zich te vestigen in nieuw aangelegde bochten, voordat een jaar later de beek verder wordt aangepakt.

Moeraszones
In de eerste fase van het project, van januari tot begin maart, wordt het terrein verlaagd voor de aanleg van vochtige tot natte schraalgraslanden en bossen. In totaal voert de aannemer circa 30.000 kubieke meter grond af. Ook krijgt de Dommel nieuwe bochten, zodat deze – als vanouds – weer door het landschap meandert. Langs de beek komen er moeraszones en een poel. Een recreatief pad op de noordoever maakt het natuurgebied straks toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bodemslib verwijderen
In de tweede fase, uitvoering begin 2013, wordt het vervuilde bodemslib in de Dommel verwijderd en worden de ‘rechtlijnige’ beekdelen gedempt. Door deze herstelmaatregelen kunnen bijzondere vissoorten, zoals de beekprik, hier weer floreren.

Samenwerking
De natuurcompensatie op De Hogt wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door Dienst Landelijk Gebied. Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de omliggende gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven werken eraan mee. Adviesbureau De Meent begeleidt de uitvoering van het werk.

Bron:
Gemeente Eindhoven

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd:

  • Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar.
  • Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de aanleg van een pad, bebording en doe-objecten. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Delftse Hout.
  • Het project koeien de wijk in Delft, betreft een voor agrarisch en natuurrecreatie geschikt gemaakt terrein, waarin koeien kunnen grazen met daarin een voet- en fietspadverbinding. 
  • De aanleg van een natuurlijk speelterrein, de Speeldernis, in de Poelzone in de gemeente Westland.
  • Het planten van zogenoemde ‘hoogstam’ fruitboomgaarden op vier locaties in Midden-Delfland.

Kwaliteit van groen en recreatie
Eerder was al bekendgemaakt dat het Stadsgewest een financiële bijdrage levert aan negen projecten in de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer. Deze projecten dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van groen en recreatie en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente.

Groenbeleidsplan
Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan benadrukt welke verschillende functies de groengebieden voor de bewoners en voor de natuur vervullen.

Groene gebieden goed voor vestigingsklimaat
Groene gebieden zijn een belangrijke succesfactor voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Deze veertien projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.

Meer informatie »

Bron:
Stadsgewest Haaglanden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.