Plan­ti­on Ede geeft roton­de groe­ne uit­stra­ling

Met het door­knip­pen van een lint­je heeft wet­hou­der Breu­nis van de Weerd vrij­dag de nieu­we roton­de op de toe­gangs­weg naar Plan­ti­on, op het Bedrij­ven­ter­rein A12 in Ede, offi­ci­eel in gebruik gesteld. Plan­ti­on ‘adop­teert’ de roton­de samen met enke­le part­ners, en zorgt ervoor dat deze het hele jaar door mooi is aan­ge­kleed met bloe­men en plan­ten. […]

Ambi­tie van Eind­ho­ven is om de groe­ne uit­stra­ling te ver­gro­ten

Op maan­dag 4 febru­a­ri om 12.00 uur plan­ten wet­hou­der Mary Fiers en Stads­prins De Gruune (Leon Kerk­hofs) samen een boom in de stads­tuin bij het Mer­ca­do­ge­bouw. Hier­mee beves­ti­gen ze hun geza­men­lij­ke ambi­tie om de groe­ne uit­stra­ling van Eind­ho­ven te ver­gro­ten. De boom die geplant gaat wor­den in de Stads­tuin is een Mag­no­lia kobus. Eind­ho­ven is […]