Uden legt mees­te CO2 vast met boom­aan­plant

De gemeen­te Uden uit Noord-Bra­­bant mag zich de win­naar noe­men van de CO2-Bomen­­prijs 2011. Dit nadat ze twee keer eer­der de twee­de prijs ont­vin­gen! De prijs wordt dit jaar voor de zes­de keer toe­ge­kend aan de gemeen­te die de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op Boom­feest­dag. Uden plant­te op […]

The­ma­num­mer Groen over Uden

Het febru­a­ri num­mer van Groen, vak­blad voor ruim­te in stad en land­schap is geheel gewijd aan Uden, win­naar van Goud in inter­na­ti­o­na­le com­pe­ti­tie 2008. Wet­hou­der Mar­cel Del­hez en bur­ge­mees­ter Joke Ker­sten lei­den het the­ma­num­mer in. “Groenste stad word je niet door veel bomen te plaat­sen, maar door een goe­de invul­ling aan de open­ba­re ruim­te te […]

Uden groen­ste stad van Euro­pa

Uden heeft vrij­dag 19 sep­tem­ber 2008 goud gewon­nen in de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le. De ‘Groen­ste stad van Neder­land in 2007’ mag zich nu een jaar lang ‘groen­ste stad van Euro­pa’ noe­men. De inter­na­ti­o­na­le jury die Uden afge­lo­pen zomer bezocht was zeer onder de indruk, bleek vrij­dag­avond tij­dens de bekend­ma­king van de uit­slag in Split […]