Themanummer Groen over Uden

Het februari nummer van Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap is geheel gewijd aan Uden, winnaar van Goud in internationale competitie 2008. Wethouder Marcel Delhez en burgemeester Joke Kersten leiden het themanummer in. “Groenste stad word je niet door veel bomen te plaatsen, maar door een goede invulling aan de openbare ruimte te geven en je stad zo leefbaar te hebben en houden.” Aldus Delhez. Burgemeester Kersten geeft aan dat mensen in Uden niet ver hoeven te lopen om in het groen te kunnen zijn. Buiten het groen in de kern is Uden er ook in geslaagd om het groen rondom de stad te versterken, zodat er een groene ruit is ontstaan om Uden.

Volledige informatie:
Lees hier de pdf van de eerste twee pagina’s van dit themanummer.
Losse nummers kunnen worden besteld door overmaking van € 8,50 per stuk op postgiro 4876374 ten name van de Stichting Vakblad Groen in Stad en Landschap in Huizen onder vermelding van het gewenste nummer.

Ook interessant:
Uden, Entente florale, groencompetitie

Bron:
Vakblad Groen