Kin­de­ren laten tv en com­pu­ter staan bij aan­trek­ke­lij­ke speel­plek

De helft van alle Neder­land­se kin­de­ren vindt de speel­plek­ken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opi­nie­on­der­zoek van TNS NIPO in opdracht van Jan­tje Beton. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren geeft aan dat ze com­pu­ter en TV laten staan als speel­plek­ken min­der saai zijn. Ze spe­len het liefst op infor­me­le groe­ne speel­plek­ken, zoals gras­vel­den […]

Groen Lely­stad cen­traal in tv-pro­gram­ma

Naar aan­lei­ding van een ini­ti­a­tief van de bewo­ners uit de wijk Gors (Lely­stad) heb­ben de gemeen­te, City Mar­ke­ting Lely­stad en Rene Stok­vis Pro­duc­ties bv de han­den ineen gesla­gen om een bin­nen­tuin in Lely­stad gron­dig aan te pas­sen. Op 31 okto­ber wordt dit item uit­ge­zon­den. De bin­nen­tuin ach­ter de wonin­gen van Gors 11 t/m 26 is […]