Berichten

De helft van alle Nederlandse kinderen vindt de speelplekken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opinieonderzoek van TNS NIPO in opdracht van Jantje Beton. Zestig procent van de kinderen geeft aan dat ze computer en TV laten staan als speelplekken minder saai zijn. Ze spelen het liefst op informele groene speelplekken, zoals grasvelden en natuur, of op het schoolplein.

Directeur Rob van Gaal: “Dit onderzoek laat zien dat kinderen graag en veel buitenspelen. Daarom is het belangrijk hoe we de buitenruimte inrichten. Een standaard speeltuin met wipkip, komt niet overeen met de speelwensen van kinderen. Geef kinderen, letterlijk en figuurlijk, de ruimte om te spelen. Want samen buitenspelen is gezonder.”

Gezond
Jantje Beton liet onderzoek doen onder kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders.

Kinderen spelen graag buiten en doen dat ook in groten getale:driekwart speelt meerdere keren per week zonder toezicht buiten. Zowel kinderen als hun ouders geven aan dat kinderen zich blij en gezond voelen als ze buitenspelen.

Speelplekken in de buurt
Circa de helft van de kinderen en ouders vinden de speelplekken, stoepen en pleintjes in hun buurt saai. Met name de speelplekjes met speeltoestellen. Tweederde van de kinderen geeft aan dat ze vaker buiten zouden spelen als het buiten minder saai is. Zestig procent van de kinderen zegt in dat geval minder vaak TV te zullen kijken of te computeren. Kinderen spelen het liefst op het schoolplein, een grasveld en in de natuur. Ook ouders vinden niet-georganiseerde speelplekken in de buurt belangrijk.

Vrij buitenspelen
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Verstoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken.

‘Geef ruimte, laat ons spelen’
Onder het motto ‘Geef ruimte, laat ons spelen’ collecteren van 7 tot 12 maart meer dan1600 jeugdclubs in Nederland voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst mogen de collecterende organisaties zelf houden voor buitenspeelprojecten. De andere helft gaat naar landelijke projecten van Jantje Beton.

Prijsvraag Groene Speelplekken
In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie (EL&I) organiseert Plant Publicity Holland onder auspiciën van Entente Florale ook dit jaar weer de Prijsvraag voor de groene speelplekken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Frank van Suchtelen »

Rapport ‘Buitenspelen 2011: kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt’ »

Bron:
Jantje Beton

Naar aanleiding van een initiatief van de bewoners uit de wijk Gors (Lelystad) hebben de gemeente, City Marketing Lelystad en Rene Stokvis Producties bv de handen ineen geslagen om een binnentuin in Lelystad grondig aan te passen. Op 31 oktober wordt dit item uitgezonden.

De binnentuin achter de woningen van Gors 11 t/m 26 is jarenlang in het beheer van de bewoners geweest. Na het organiseren van onderhoudsbijeenkomsten in de binnentuin in de afgelopen 20 jaar, is het onderhoud van de tuin de bewoners nu boven hun pet gegroeid. Vanuit de buurt is een plan opgesteld om te komen tot een onderhoudsarme en rolstoelvriendelijke binnentuin. Samen met de wijkconsulent Cor Kuipers, de wethouders Willen de Jager en Jop Fackeldeij en City Marketing Lelystad zijn mogelijkheden gecombineerd. Dit heeft geleid tot het voorgedragen van het plan aan ‘De Tuinruimers’.

 

Lelystad in beeld
De renovatie van de binnentuin aan de Gors is niet het enige wat er van Lelystad getoond wordt. Het tv-programma biedt een prachtig platform om de kwaliteiten van het ‘groene’ Lelystad op een verrassende manier in de spotlights te zetten. Naast beelden van prachtige plekken uit Lelystad krijgen ook de andere programmaonderdelen een Lelystads tintje. In het onderdeel ‘Schikt ‘t’ wordt advies gegeven over het onderhoud en de inrichting van een Lelystads balkon. Verder wordt een wethouder geïnterviewd over het groen in Lelystad.

Groene Stad
“Lelystad is een opmerkelijke groene stad. Dat blijkt uit de praktijk en uit verschillende onderzoeken. In de Entente Florale 2008 gooide Lelystad hoge ogen. Wat dat betreft is het goed om hier te gast te mogen zijn”, reageert Rob Verlinden enthousiast op de samenwerking. Rob Verlinden is al jaren een instituut op het gebied van flora binnen de Nederlandse media.

Meer saamhorigheid
Het project draagt bij aan de saamhorigheid in de wijk en de trots op de stad. Niet alleen wordt de betrokkenheid met de buurt vergroot, ook wordt het bewonersinitiatief op een geweldige manier beloond. Dat dit initiatief niet zomaar voorbij gaat bleek uit de aanwezigheid van burgemeester Margreet Horselenberg bij de oplevering van de tuin 9 oktober.

Bekijk de aflevering van 31 oktober »

Bron:
Gemeente Lelystad