Twee­de edi­tie Tulp Fes­ti­val in Amster­dam

Voor het twee­de ach­ter­een­vol­gen­de jaar hult Amster­dam zich in de maand april in een kleu­ren­pracht. Tij­dens het Tulp Fes­ti­val 2016 zul­len op zes­tig loca­ties meer dan 500.000 tul­pen te bewon­de­ren zijn. In totaal zijn er in okto­ber en novem­ber vorig jaar meer dan 430.000 tul­pen­bol­len geplant in de vol­le grond op de ver­schil­len­de loca­ties. Voor […]

100.000 tul­pen fleu­ren Amster­dam op

Hon­derd­dui­zen­den tul­pen zul­len in april op tal van plek­ken de stad opleu­ken. Eind maart gaat name­lijk de eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val van start. Het fes­ti­val is bedacht door tuin­ont­wer­per Sas­kia Albrecht. Zij kwam op het idee om een groots tul­pen­fes­ti­val te orga­ni­se­ren in navol­ging van een soort­ge­lijk fes­ti­val in Istan­boel. Daar plant de […]