Ame­ri­kaans onder­zoek toont aan dat bomen mis­daad doen dalen

Hoe meer bomen een stad heeft, hoe lager de mis­daad er is. Dat blijkt uit Ame­ri­kaans onder­zoek. De onder­zoe­kers stel­den vast dat er min­der dief­stal­len, inbra­ken, over­val­len en schiet­par­tij­en plaats­von­den naar­ma­te er meer bomen ston­den. Tien pro­cent meer bomen deed de mis­daad met 12 pro­cent dalen. Lees het vol­le­di­ge bericht hier » Bron:IPS

Ana­ly­se luchtfoto’s toont ver­ste­ning Lon­den­se tui­nen

De Lon­den­se Wild­li­fe Trust heeft met een ana­ly­se van luchtfoto’s bere­kend dat in tien jaar tijd 12 pro­cent, zo’n 3000 ha, aan groen tuinop­per­vlak in de stad plaats heeft moe­ten maken voor ver­har­din­gen en schu­ren. Voor het onder­zoek Lon­don: Gar­den City? bestu­deer­de de orga­ni­sa­tie luchtfoto’s van 1300 tui­nen in Groot-Lon­­den uit de peri­o­de 1998–99 en […]

Bro­chu­re ‘Natuur­lijk belang­rijk’ toont waar­de van groen in Zaan­stad

Zaan­stad telt zes­tig­dui­zend bomen die nu de groe­ne lon­gen van de stad vor­men en zij bepa­len mede de leef­baar­heid van de wij­ken. Daar­van dra­gen 314 bomen het eti­ket ‘waardevol’. Deze nemen in de visie van de gemeen­te dan ook een bij­zon­de­re plek in. In de bro­chu­re ‘Natuurlijk belang­rijk’ laat Zaan­stad zien hoe belang­rijk bomen en […]