Ana­ly­se luchtfoto’s toont ver­ste­ning Lon­den­se tui­nen

De Lon­den­se Wild­li­fe Trust heeft met een ana­ly­se van luchtfoto’s bere­kend dat in tien jaar tijd 12 pro­cent, zo’n 3000 ha, aan groen tuinop­per­vlak in de stad plaats heeft moe­ten maken voor ver­har­din­gen en schu­ren.

Voor het onder­zoek Lon­don: Gar­den City? bestu­deer­de de orga­ni­sa­tie luchtfoto’s van 1300 tui­nen in Groot-Lon­den uit de peri­o­de 1998–99 en 2006–2008 om te zien wat er aan de tuinop­per­vlak­te is ver­an­derd. Soms is het groe­ne deel van tui­nen ver­dwe­nen door opruk­ken­de woning­bouw, maar vaker nog door de trend om meer ver­har­din­gen aan te brengen.Van de tui­nen in Lon­den is in 2008 22.000 ha, 57%, beplant. In 1998–1999 was dat nog 25.000 ha. In totaal kent de stad 3,8 mil­joen tui­nen met een tota­le opper­vlak­te van bij­na 40.000 ha. Bij elkaar opge­teld zorgt de tuin­trend van ver­har­ding voor 26 % meer ver­ste­ning in de onder­zoch­te peri­o­de. Schu­ren, hob­by­kas­sen en ande­re bouw­sels nemen ruim de helft meer opper­vlak­te in dan in 1998 het geval was.

© Tuin&Landschap