Berichten

Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing , gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten om te werken aan ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’. Op 23 november wordt dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en geven de partijen het startsein voor het actieprogramma.

Belangrijke uitdagingen voor Vrije Tijd en Toerisme zijn de veeleisende burgers, nieuwe markten vanwege opkomende economieën en de toegenomen internationale concurrentie. De keuze voor de invulling van vrije tijd wordt bepaald door factoren als kwaliteit, uniciteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving. Dat vraagt maatschappelijk gerichte en visionaire ondernemers die samen met overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’ realiseren. Als dit cluster dat voor elkaar krijgt, worden we gelukkiger, krijgt onze welvaart een stimulans en wordt de omgevingskwaliteit verder versterkt.
 
Geluk
Vrije tijd is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven en draagt bij aan ons geluk. Nederland heeft veel te bieden aan de naar beleving zoekende mens. Ons land kent een heel divers aanbod op een klein oppervlak. We zijn in internationaal perspectief een soort Madurodam; zonder veel te hoeven reizen kan er heel veel verschillends worden beleefd.

Welvaart en werkgelegenheid
Vrije tijd en toerisme is in Nederland goed voor bijna € 36 miljard aan jaarlijkse bestedingen en daarmee voor 3% van het bruto nationaal product. Het aandeel in de totale werkgelegenheid bedraagt ruim 4%. Door te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse stijgt de bijdrage aan het bruto nationaal product van 3 % naar 5 % en het aandeel in de werkgelegenheid van 4% naar 6%. Vrije Tijd en Toerisme biedt veel werk voor laaggeschoolden, die op andere plekken in de kenniseconomie soms minder goed aan bod kunnen komen. Bovendien gaat het om werk dat in Nederland moet gebeuren, en dus niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst zal worden.

Kwaliteit en internationale concurrentie
Een hoogwaardig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen draagt ook bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van ons land. Het vormt een afwegingsfactor voor kenniswerkers en internationale bedrijven om zich hier te vestigen. Zij hechten immers veel belang aan een prettige, veilige en groene leefomgeving.

Negen initiatiefnemers
De negen partijen die samen de Toekomstagenda hebben opgesteld, en deze verder zullen uitrollen, zijn: Gastvrij Nederland, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Nederlands Bureau Voor Toerisme en Congressen (NBTC), Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON), Staatsbosbeheer, Vereniging OSO, Centre for Leisure and Tourism Research (CeLToR), Kenniscentrum Recreatie en Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR). Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda hebben het Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie en Interprovinciaal Overleg (IPO) een actieve rol gespeeld. De initiatiefnemers nodigen de sector uit bij te dragen aan de realisatie van de Toekomstagenda via het actieprogramma, zie www.recreatieenruimte.nl.

Lancering Toekomstagenda tijdens Slotbijeenkomst Kenniscentrum Recreatie
Kenniscentrum Recreatie sluit dit jaar haar deuren. De slotbijeenkomst staat in het teken van afscheid nemen van het Kenniscentrum Recreatie en het lanceren van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. De Slotbijeenkomst en lancering vinden plaats op 23 november 2011, 14.30-16.00 uur in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De economische betekenis van toerisme in het Groene Hart is tussen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werkgelegenheid in deze sector nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aantal toeristische overnachtingen met 4 % gestegen tot 1,2 miljoen overnachtingen.

Hierbij compenseerde de grote stijging bij B & B accommodaties de daling bij hotelovernachtingen. Het verblijfstoerisme in het Groene Hart realiseert circa € 137,6 miljoen aan bestedingen en circa 1.870 FTE werkgelegenheid. De bestedingen komen met name in de logiesaccommodaties, maar veelal ook in de horeca, detailhandel en de vervoerssector terecht.

Groene Hart merk
Dit blijkt uit een onderzoek van het economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie ZKA uit Breda in opdracht van de Stichting ‘Groene Hart, kloppend hart’. Dit samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van het Merk & Marketing programma dat de drie Groene Hart provincies zijn gestart om van het Groene Hart een sterk merk te maken. Deze cijfers geven aan dat de aanpak werkt en een stevige impuls geeft aan de economische vitaliteit van het groene gebied in het centrum van de Randstad.

Download hier het onderzoek »

Bron:
Groene Hart

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.