Berichten

Braakliggende grond kan gemakkelijk worden gebruikt voor natuur dankzij de nieuwe regeling Tijdelijke Natuur. De regeling zorgt dat ongebruikte bouwgrond natuur kan worden zonder dat dit toekomstige bouwprojecten tegenhoudt.
40.000 hectare ongebruikt terrein
Staatssecretaris Dijksma: ‘Er ligt in Nederland zo’n 40.000 hectare ongebruikt terrein. Met deze regeling kan er tijdelijk natuur ontstaan op deze plekken, die anders kaal en onbenut zouden zijn. Dat is goed nieuws voor de natuur, en voor mensen die graag van de natuur genieten.’
Een nieuw natuurterrein trekt dieren en planten aan die bijzonder goed gedijen bij een veranderend landschap. Ze verspreiden zich vervolgens vaak ook verder in de naaste omgeving. Wanneer er wordt gestart met de bouw wordt in samenwerking met een ecoloog gekeken wanneer en hoe het natuurgebied weer wordt opgeruimd.
Green Deals
Door het hele land zijn er inmiddels al 28 pilots gestart. Zo kon er bijvoorbeeld natuur ontstaan op een braakliggend terrein in de Eemshaven en op bouwgrond bij het Philips Health Care terrein in Best.
Met Green Deals geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven om duurzame economie te versnellen. Het ministerie van Economische Zaken tekende in 2011 de Green Deal met in totaal 12 partners waaronder De Vlinderstichting, de Port of Amsterdam en Groningen Seaports, om hiermee het ontstaan van tijdelijke natuur mogelijk te maken.
 
Bron: Ministerie van Economische Zaken

Park 20|20 in Hoofddorp opent moestuin en tijdelijke natuur op braakliggende stukken grond  
Met de onthulling van een informatiepaneel heeft op woensdag 26 augustus de feestelijke ingebruikname plaatsgevonden van de tijdelijk natuur, moestuin en sportfaciliteiten op Park 20|20, aan de Taurusavenue op Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp.
Op de toekomstige bouwkavels van Park 20|20 is met medewerking van Van der Tol Hoveniers en terreininrichters, Stichting Meergroen en Paswerk een thematische invulling gegeven aan de braakliggende gronden van de gemeente.
Voor de invulling zijn drie thema’s bedacht die aansluiten op de biologische cirkel. Als eerste het thema ‘natuur’ waar de vlindertuin een prominent onderdeel van uitmaakt. Daarnaast worden bloemenmengsels toegepast en ook beperkt bomen geplant. Ook zijn er bijenkasten en insectenhotels geplaatst, die belangrijk zijn voor het tweede thema, ‘voedselproductie’. Hiervoor zijn perenbomen gered vanuit een boomgaard die werd gerooid. En in de kassen en moestuin groeien groenten en fruit die door het biologische restaurant van het Park, Parkcafé Groen worden gebruikt. Zo is er een lokale voedselketen gecreëerd.
Overal op Park 20|20 is de natuurlijke kringloop te zien: afval dat verandert in voedsel, onderhoud verandert in inspirerende teambuilding, vies water verandert in schoon water, je ziet de dode planten veranderen in compost. Ook wordt er gewerkt met vrijwilligers via Stichting Meergroen en is Paswerk   in samenwerking met Van der Tol betrokken om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkritme te geven.
Over een aantal weken zal een poging worden ondernomen om een record in het Guinness Book of Records te vestigen met de grootste rode bieten salade van de wereld. De rode bieten komen uiteraard vanuit de eigen moestuin. Deze salade zal minimaal 300 kilo wegen en wordt vervolgens aangeboden aan alle medewerkers van kantoren op Park 20|20 en Beukenhorst Zuid.
Bron: Van der Tol Hoveniers