Berichten

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot 65,- euro per m2. Deze prijsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011. Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen.

Tot op heden was er een staffel voor de tarieven voor het kopen van groen en bestond er een minimumtarief per transactie. Deze voorwaarden zijn met het besluit van het college losgelaten. Koopt een burger een stuk snippergroen van de gemeente, dan betaalt de koper 65,- euro per m2 kosten koper. Om reden dat het college verkoop van groen wil bevorderen, is het huren van openbaar groen wel duurder geworden. De nieuwe tarieven voor huur voor een periode van 10 jaar wordt 5,- euro per m2 per jaar en voor een tijdelijke huur van minder dan 10 jaar wordt de prijs 2,50 euro per m2 per jaar.

Voorwaarden
De gemeente nodigt de groep bewoners( zo’n 200 adressen) die is aangeschreven voor de onrechtmatig in bezit genomen grond, persoonlijk uit voor een bijeenkomst waarin uitleg zal worden gegeven over de gunstige voorwaarden die de gemeente tot 2013 hanteert.

Bron:
Gemeente Hellendoorn

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Het terrein van de Oude IJsbaan aan de Rembrandtkade in Deventer krijgt een groene facelift. Zaterdag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tijdelijke inrichting van het 3000 m2 grote terrein. Er worden paden en moestuinen aangelegd en een groot natuurlijk speelterrein. Voor aanleg en onderhoud in de komende jaren stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking.

Op het al ruim 15 jaar braakliggende gebied zou een woontoren komen. Dat plan bleek onhaalbaar door het uitbreken van de crisis in de bouwsector. Het terrein krijgt tijdelijk een groene en sociale functie, in afwachting van het aantrekken van de woningmarkt.

Gratis compost, zaad en plantjes
Een projectgroep bestaande uit OBB (ingenieursbureau voor natuurlijk spelen), Cambio en Transition Town (TT) Deventer gaat er zolang vorm aan geven, samen met omwonenden en andere belangstellenden.

Iedereen kan bijdragen
Iedereen kan bijdragen aan een mooie plek voor alle leeftijden. Activiteiten hiervoor starten op zaterdag 9 april. Een mooi moment, want juist die dag is de jaarlijkse uitdeeldag voor gratis compost. Het parkeerterrein naast de Oude IJsbaan is een van de verdeelpunten voor vijf gratis zakken per huishouden. De projectgroep nodigt iedereen uit om één of meer zakken daarvan te doneren aan de Oude IJsbaan. Zo kan daar vruchtbare grond ontstaan voor mooie en groene initiatieven. Als bedankje geeft TT Deventer gratis zakjes bloemenzaad en (eetbare) plantjes weg voor in de tuin.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Deventer

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.