Gemeente Hellendoorn verlaagt koopprijs openbaar groen tijdelijk

Het college van B&W heeft besloten tot 2013 de verkoopprijs van openbaar groen dat voor verkoop in aanmerking komt, te verlagen tot 65,- euro per m2. Deze prijsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011. Tot dit besluit is het college gekomen om een impuls te geven aan het kopen van snippergroen. Tot op […]

Oude ijsbaan Deventer krijgt tijdelijk groene facelift

Het terrein van de Oude IJsbaan aan de Rembrandtkade in Deventer krijgt een groene facelift. Zaterdag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tijdelijke inrichting van het 3000 m2 grote terrein. Er worden paden en moestuinen aangelegd en een groot natuurlijk speelterrein. Voor aanleg en onderhoud in de komende jaren stelt de gemeente € […]