Braakliggende terreinen benut als groentetuin

Stadslandbouw is in trek. Onbenutte stukjes grond worden aangewend voor de verbouw van aardappelen en groenten. Groene daken op leegstaande panden worden geschikt gemaakt voor tuinbouw en braakliggende terreinen die wachten op een nieuwe bestemming worden tijdelijk omgevormd tot park. In Rotterdam alleen al wordt er daarom gebouwd aan een Dakpark, een Stadsakker, een Proeftuin […]

“Benut braakliggende terreinen voor tuinieren en spelen”

GroenLinks en SP willen dat braakliggende terreinen in Amsterdam veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren, kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen. Op grote terreinen, aan de rafelranden van de stad, zouden bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, bebouwing of festivalterreinen kunnen verrijzen. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies […]

Recreatief gebruik van groene bedrijven terreinen

Groene bedrijven terreinen die zijn opengesteld voor recreatie kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is een van de conclusies uit dit rapport dat is gebaseerd op enquêtes onder omwonenden […]