Braak­lig­gen­de ter­rei­nen benut als groen­te­tuin

Stads­land­bouw is in trek. Onbe­nut­te stuk­jes grond wor­den aan­ge­wend voor de ver­bouw van aard­ap­pe­len en groen­ten. Groe­ne daken op leeg­staan­de pan­den wor­den geschikt gemaakt voor tuin­bouw en braak­lig­gen­de ter­rei­nen die wach­ten op een nieu­we bestem­ming wor­den tij­de­lijk omge­vormd tot park. In Rot­ter­dam alleen al wordt er daar­om gebouwd aan een Dak­park, een Stads­ak­ker, een Proef­tuin en een Tussen­tuin.

Braak­lig­gen­de stuk­ken grond die wor­den benut voor stads­land­bouw bie­den ver­schil­len­de voor­de­len. In de eer­ste plaats komt het de soci­a­le samen­hang van de wijk ten goe­de. Samen met de buren ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor het onder­houd van de tuin, geeft ver­bon­den­heid.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Refor­ma­to­risch Dag­blad