Tai­wan in de ban van de groe­ne stad

In de Tai­wa­ne­se hoofd­stad Tapei wordt momen­teel de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on gehou­den. Het is de eer­ste wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in Tai­wan en Neder­land pak in het ruim 90 hec­ta­re gro­te park uit met De Groe­ne Stad inzen­ding. De Neder­land­se inzen­ding, die is ont­wor­pen door Niek Roozen van het gelijk­na­mi­ge tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau in Weesp, staat […]

Tai­wan pakt ideeën van Groe­ne Stad goed op

De Tai­wa­ne­se groen­we­reld haakt uit­ste­kend in op de Groe­ne Stad-gedach­­te. Dat ervaart Doe­ke Faber, voor­zit­ter van de Inter­na­ti­o­nal Orga­ni­za­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH). Hij bracht die gedach­te in Tai­wan over tij­dens de ope­ning van de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on; de eer­ste Tai­wa­ne­se ‘Floriade’. Tai­pei is een mil­joe­nen­stad met een zeer dicht bebouw­de bin­nen­stad. Veel […]