Tai­wan in de ban van de groe­ne stad

In de Tai­wa­ne­se hoofd­stad Tapei wordt momen­teel de 2010 Tai­pei Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on gehou­den. Het is de eer­ste wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in Tai­wan en Neder­land pak in het ruim 90 hec­ta­re gro­te park uit met De Groe­ne Stad inzen­ding.

De Neder­land­se inzen­ding, die is ont­wor­pen door Niek Roozen van het gelijk­na­mi­ge tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau in Weesp, staat in het teken van de Groe­ne Stad. Onder die noe­mer pleit Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) al tien jaar voor goe­de groen­voor­zie­nin­gen in de ste­den.

 

 

 

 

 

 

Arti­ke­len

Bron:
Berich­ten Bui­ten­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.