Taiwan pakt ideeën van Groene Stad goed op

De Taiwanese groenwereld haakt uitstekend in op de Groene Stad-gedachte. Dat ervaart Doeke Faber, voorzitter van de International Organization of Horticultural Producers (AIPH). Hij bracht die gedachte in Taiwan over tijdens de opening van de 2010 Taipei International Flora Exposition; de eerste Taiwanese ‘Floriade’.

Taipei is een miljoenenstad met een zeer dicht bebouwde binnenstad. Veel ruimte voor groen is er niet. Het groen dat er wel is, kenmerkt zich door een zeer hoge kwaliteit. Bovendien spannen de autoriteiten zich bijzonder in om meer groen in de stad te realiseren. Dat geldt ook voor de andere steden in Taiwan. Dus heeft Faber zich terdege afgevraagd of dat land zat te wachten op het ideeëngoed van de Groene Stad.

Groene Stad-congres
Hij is blij dat de Nederlandse inzending op de expo in Taipei toch die gedachten uitdraagt. Ook is hij content over het Groene Stad-congres dat de opening van de expo begin november omlijstte. “Misschien juist omdat de Taiwanezen al zo bezig zijn met de functie van het groen in de stedelijke omgeving, hebben wij in Taiwan een enthousiast gehoor gekregen”, aldus Faber. 

Verschillende disciplines
Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland, die medeverantwoordelijkheid was over het sprekersprogramma bij de opening laat weten dat De Groene Stad gedachte alleen kan slagen als verschillende disciplines in de stedenbouwkundige ontwikkeling nauw met elkaar samenwerken. Habets: “Daarom hebben we onder meer gekozen voor sprekers uit de bouwwereld, wethouder en een stedelijk ontwikkelaar. Zo was er iemand van de BAM Nederland, wethouder uit Almere en een afdelingshoofd van de gemeente Berlijn die allen het belang van de waarde van het groen in de woon-, werk- en leefomgeving onderstreepten”. Bekijk hier het volledige programma »

Veelomvattende problematiek
De AIPH-voorman, die in die hoedanigheid ook de expo in Taipei opende, onderstreept dat de Groene Stad veel verder reikt dan alleen de parken en het andere groen. Hij noemt aspecten als de opwarming van de aarde, de CO2-problematiek, en het effect van het groen op het stadsklimaat en op het welbevinden van de mens. Ook staan zaken als gevel- en dakbegroening centraal in de Groene Stad en krijgt de aankleding van de straat de nodige aandacht. “Stuk voor stuk zaken waar men in Taiwan ontzettend veel belangstelling voor heeft. Onze Groene Stad-filosofie lijkt het proces van bewustwording dat in dat land al in volle gang is, verder te versnellen. Ons bereiken regelmatig berichten uit Taiwan over projecten in Taipei en daarbuiten die zijn of worden gerealiseerd met dit gedachtengoed als uitgangspunt.”

Gretig gehoor
Faber verwijst verder naar zijn twee Groene Stad-hoorcolleges die hij heeft gehouden op de National Taiwan University, de meest prestigieuze universiteit van dat land . Dat was in de derde week van januari. Beide keren zat de collegezaal bomvol met studenten en vertegenwoordigers van de overheid. Het waren studenten op het gebied van de ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en sierteelt. De tweede categorie betrof vooral groenambtenaren. Begin maart gaat Niek Roozen van het gelijknamige tuin- en landschapsarchitectenbureau uit Weesp naar Taiwan om ook lezingen te geven over de Groene Stad-ideeën, maar dan bezien vanuit de landschapsarchitectuur. Opnieuw ziet Faber hierin een bewijs dat de Groene Stad geen eendagsvlieg is. “Zeker niet in Taiwan”, vult hij aan.

Nederlandse inzending
Roozen gaf vorm aan de Nederlandse inzending op de expo, die zoals gezegd in het teken staat van de Groene Stad. Meest kenmerkend van de Nederlandse tuin zijn twee torens waarin het Leersumse bedrijf Mobilane Hedera helix ‘Woerner’ als gevelgroen heeft aangebracht.

Taiwan kent op zich wel Hedera. Voor zover Roozen echter heeft kunnen nagaan, wordt in dat land klimop voornamelijk toegepast als hangende kamerplant en niet als omhoog groeiende gevelbegroener. Met de inzending laat Nederland duidelijk een andere vorm van gevelgroen zien, dan de Taiwanezen dat zelf op de Expo én daarbuiten doen. Op tal van plaatsen zijn in de stad gevels begroend. Dit met een duidelijke knipoog naar de expo en geheel passend in het idee van de Groene Stad.

Nieuwe traditie
Met het Groene Stad-congres dat is gehouden ter gelegenheid van de opening van de 2010 Taipei International Flora Exposition, is een aftrap gegeven voor een nieuwe traditie. Voortaan zal bij de opening van alle door de AIPH (International Organization of Horticultural Producers) erkende groene wereldtoonstellingen een dergelijk congres plaatsvinden. Het volgende is gepland wanneer de poorten van de International Horticultural Exhibition 2011 Xi’an in China opengaan. Dat is eind april van dit jaar. De Chinese organisatoren hebben zich volgens Faber uitermate enthousiast getoond over dit initiatief. De derde tentoonstelling die de AIPH-voorzitter tot slot noemt, is de Floriade 2012 in Venlo. Ook daar zal de Groene Stad zeer nadrukkelijk aanwezig zijn.