Symposium: Bomen, een bron van inspiratie bij het bouwen

In 2006 deed de Bomenstichting een oproep om voorbeelden in te sturen van bouw- of infrastructurele projecten waar bomen op een goede manier zijn ingepast.
Uit alle ingezonden projectbeschrijvingen heeft een deskundige jury de tien meest inspirerende projecten gekozen en deze worden op 21 juni gepresenteerd.
Er is volop gelegenheid om met de opdrachtgevers en uitvoerders van deze projecten van
gedachten te wisselen. Daarnaast gaat een aantal sprekers in op relevante onderwerpen die dit soort projecten tot een succes kunnen maken. Dit gebeurt vanuit de invalshoek van gemeenten, bewoners, ontwerpers en projectontwikkelaars.