Berichten

Diverse orchideeënsoorten, Dwergzegge en Stijve ogentroost zijn bijzondere planten die nu weer in de bermen voorkomen, dankzij succesvol ecologisch bermbeheer door de gemeente Noordoostpolder.

Het ecologisch beheer wordt betaald door gemeente Noordoostpolder, die eigenaar van de bermen is. Het vrijgekomen bagger uit de sloten wordt niet op de berm gelegd, maar verwerkt op de landbouwpercelen van de aangrenzende agrariërs.

Wilde orchideeën
Om tot dit succes te komen, heeft de gemeente de bermen eerst grootschalig afgeplagd. Door het botanisch beheer zijn de duinvalleivegetaties sterk hersteld. Deze vegetaties kwamen hier tot in de jaren ’80 voor. Naast de Rietorchis en de Bijenorchis is de kans groot dat ook andere orchideeën in de komende tien jaar zullen verschijnen.

De gemeente werkt in het bermenproject nauw samen met Landschapsbeheer Flevoland, en daarnaast met provincie Flevoland, IVN afdeling Noordoostpolder, LTO-Noord afdeling Noordoostpolder, aangrenzende agrariërs, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij.

Bron:
Gemeente Noordoostpolder

Het op een verantwoorde wijze inpassen van bestaande bomen binnen bouwprojecten en infrastructurele werken, zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, vindt de Bomenstichting. Want bomen zijn immers ‘onlosmakelijk verbonden met onze leefomgeving, geven sfeer aan het straatbeeld en dragen bij aan het welzijn van mensen”.

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in Het magazine Straatbeeld 18e jaargang december 2007

Ook interessant:
Openbaar groen, bomen, Bomenstichting

Bron:
Magazine Straatbeeld