Ber­men Noord­oost­pol­der bui­ten­ge­woon door suc­ces­vol eco­lo­gisch beheer

Diver­se orchi­dee­ën­soor­ten, Dwerg­zeg­ge en Stij­ve ogen­troost zijn bij­zon­de­re plan­ten die nu weer in de ber­men voor­ko­men, dank­zij suc­ces­vol eco­lo­gisch berm­be­heer door de gemeen­te Noord­oost­pol­der. Het eco­lo­gisch beheer wordt betaald door gemeen­te Noord­oost­pol­der, die eige­naar van de ber­men is. Het vrij­ge­ko­men bag­ger uit de slo­ten wordt niet op de berm gelegd, maar ver­werkt op de land­bouw­per­ce­len […]

Suc­ces­vol inpas­sen van bomen in bouw­pro­jec­ten

Het op een ver­ant­woor­de wij­ze inpas­sen van bestaan­de bomen bin­nen bouw­pro­jec­ten en infra­struc­tu­re­le wer­ken, zou eigen­lijk van­zelf­spre­kend moe­ten zijn, vindt de Bomenstich­ting. Want bomen zijn immers ‘onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met onze leef­om­ge­ving, geven sfeer aan het straat­beeld en dra­gen bij aan het wel­zijn van men­sen”. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in Het maga­zi­ne Straat­beeld 18e […]