Berichten

Van 3 t/m 7 oktober 2012 organiseren Wageningen UR en Tripworks Studiereizen een stadslandbouw studiereis naar New York. Het doel van de reis is kennismaken met een afwisselende reeks van verschillende typen stadslandbouw projecten in New York, de doelstellingen en achtergronden ervan en de personen die deze initiatieven mogelijk maken.

Internationaal gezien geldt New York als één van de belangrijkste voorlopers op het gebied van stadslandbouw. De stad kent honderden, vaak gerenommeerde initiatieven, variërend van stadsboerderijen, ‘community gardens’, schoolprojecten en daktuinen. Projecten die tijdens de reis worden bezocht zijn o.a. Brooklyn Grange, Added Value, East New York Farms, Riverpark Farm, het Stone Barns Center for Food and Agriculture en het Glynwood Institute for Sustainable Food and Farming. Aan bod komen de visie en ervaringen van stadsboeren, aansprekende ondernemers en de voorlopers namens betrokken organisaties die nu met stadslandbouw bezig zijn (zoals GrowNYC). Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de overheid bij stadslandbouw- en voedselprogramma’s zoals FoodWorks NYC, GreenThumb, SchoolFood en het Green Infrastructure Plan.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:
–          Gemeentelijk beleid: visie, doelstellingen en rol van de overheid
–          Ondernemerschap, rentabiliteit en sociaal-economische effecten
–          Rol en functie van diverse (private) organisaties
–          Sociale doelstellingen en projecten (gezondheid, buurtontwikkeling) en schoolprojecten/educatie
–          Peri-urbane ontwikkelingen: stad-ommeland relaties en rol van boeren in de stadsrandzone
–          Afzet en distributie
–          Ruimtelijk-planologische inpassing; duurzaamheid, klimaat
–          Daktuinen (opzet, ontwikkeling, randvoorwaarden)

Deze studiereis is bestemd voor:
–          Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten en provincies
–          Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
–          Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen
–          Onderwijs- en opleidingsinstituten, kenniscentra
–          De agro-food sector en (groene) retailbedrijven
–          Organisaties en belangengroepen op het gebied van gezondheid en voeding

Klik hier voor meer informatie »

Op 13 en 14 oktober organiseren Bouwen met Groen en Glas in samenwerking met de Bond Nederlandse Architecten en het Productschap Tuinbouw een compacte tweedaagse studiereis naar Hannover.

Omdat niets zo verhelderend werkt als de eigen beleving, nemen wij u mee naar aantal uitgesproken Groen en Glas projecten, zodat u zelf de meerwaarde kunt ervaren van daglicht, zonnewarmte en groen in de gebouwde omgeving. Op het programma staan onder andere rondleidingen in het spraakmakende Finanz-IT van Haschler Jehle Architektur en de in de spectaculaire Norddeutsche Landesbank van Behnisch Architekten. Ook gaan we langs een aantal bijzondere voorbeeldprojecten van SANAA.

Kennis en inspiratie
Tijdens de reis introduceren de meereizende BGG experts op een interactieve manier de materie. U krijgt de laatste kennis over en inzicht in de samenhang van daglicht, zonnewarmte en groen, gebruikerseisen en –wensen, technieken, materiaalkeuze en het (integrale) ontwerpproces.

Voor wie
De reis richt zich op een heterogeen gezelschap van architecten, adviseurs, beleidsmakers en experts uit de ontwerp-, bouw- en groensector. Juist deze mix aan disciplines draagt bij aan vergroting van uw kennis en netwerk. Bovendien is een goede inbedding van groen en daglicht in de gebouwde omgeving onlosmakelijk verbonden met de krachtenbundeling van zowel de ontwerp- als de bouw- en groensector.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma, docenten, de reis  en mogelijkheden om aan te melden klik hier »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.