Studiereis Stadslandbouw in New York

Van 3 t/m 7 oktober 2012 organiseren Wageningen UR en Tripworks Studiereizen een stadslandbouw studiereis naar New York. Het doel van de reis is kennismaken met een afwisselende reeks van verschillende typen stadslandbouw projecten in New York, de doelstellingen en achtergronden ervan en de personen die deze initiatieven mogelijk maken.

Internationaal gezien geldt New York als één van de belangrijkste voorlopers op het gebied van stadslandbouw. De stad kent honderden, vaak gerenommeerde initiatieven, variërend van stadsboerderijen, ‘community gardens’, schoolprojecten en daktuinen. Projecten die tijdens de reis worden bezocht zijn o.a. Brooklyn Grange, Added Value, East New York Farms, Riverpark Farm, het Stone Barns Center for Food and Agriculture en het Glynwood Institute for Sustainable Food and Farming. Aan bod komen de visie en ervaringen van stadsboeren, aansprekende ondernemers en de voorlopers namens betrokken organisaties die nu met stadslandbouw bezig zijn (zoals GrowNYC). Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de overheid bij stadslandbouw- en voedselprogramma’s zoals FoodWorks NYC, GreenThumb, SchoolFood en het Green Infrastructure Plan.

Enkele thema’s die aan bod komen zijn:
–          Gemeentelijk beleid: visie, doelstellingen en rol van de overheid
–          Ondernemerschap, rentabiliteit en sociaal-economische effecten
–          Rol en functie van diverse (private) organisaties
–          Sociale doelstellingen en projecten (gezondheid, buurtontwikkeling) en schoolprojecten/educatie
–          Peri-urbane ontwikkelingen: stad-ommeland relaties en rol van boeren in de stadsrandzone
–          Afzet en distributie
–          Ruimtelijk-planologische inpassing; duurzaamheid, klimaat
–          Daktuinen (opzet, ontwikkeling, randvoorwaarden)

Deze studiereis is bestemd voor:
–          Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten en provincies
–          Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
–          Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen
–          Onderwijs- en opleidingsinstituten, kenniscentra
–          De agro-food sector en (groene) retailbedrijven
–          Organisaties en belangengroepen op het gebied van gezondheid en voeding

Klik hier voor meer informatie »