Het grootste oefenbos van Nederland voor de bosbouwers van morgen

Het grootste oefenbos van Nederland is een feit door een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, hogeschool Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen en Wageningen Universiteit. Het bosareaal van Staatsbosbeheer (95.000 hectare) biedt prachtige kansen voor onderzoek en onderwijs. Op woensdag 17 februari 2016 hebben de organisaties in het Speulder- en Sprielderbos op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst getekend. […]

Studenten Milieukunde realiseren groendak bij HAS Hogeschool

HAS Hogeschool heeft sinds kort een groendak waar studenten onderzoek kunnen doen. Roy Hereijgers, Matthijs Kok, Jeroen Bouman en Sjoerd van Acht, studenten van de opleiding Milieukunde, realiseerden het groene dak afgelopen periode binnen de vierdejaars minor Challenge Sustainability. Aad Vermeer van Green Makers uit Haaren was hun opdrachtgever. Zijn opdracht was: bouw een testopstelling […]