Berichten

Het grootste oefenbos van Nederland is een feit door een nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, hogeschool Van Hall Larenstein, Helicon Opleidingen en Wageningen Universiteit. Het bosareaal van Staatsbosbeheer (95.000 hectare) biedt prachtige kansen voor onderzoek en onderwijs.
Op woensdag 17 februari 2016 hebben de organisaties in het Speulder- en Sprielderbos op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking is de officiële start van het grootste oefenbos van Nederland. In het oefenbos kunnen de komende jaren studenten van MBO, HBO en WO aan het werk om te leren, te oefenen en te onderzoeken zodat we ook in de toekomst verzekerd zijn van bos, waar we als mens kunnen genieten en ontspannen, waar dieren en planten een plek hebben en waar we hout uit kunnen halen.
Kruispunt
Vrijwel alle bossen in Nederland zijn aangelegd. Met veel van onze bossen staan we momenteel op een kruispunt voor hun verdere ontwikkeling. Denk aan de voormalige mijnhoutbossen op de Veluwe en Brabant of de recreatiebossen in het westen van het land met de populieren die aan het einde van hun levenscyclus zijn. Ook in de vele ruilverkavelingsbossen en de polderbossen moeten we de komende tijd beslissingen nemen over hoe verder te gaan met het bosbeheer. Al die ontwikkelingen vereisen vakmanschap en keuzes voor de toekomst. Het betekent concreet dat we voor veel bossen de komende jaren actief gaan werken aan de verdere ontwikkeling en de volgende generatie bomen met hout voor de toekomst.
Vakmanschap
Studenten van de onderwijsinstellingen gaan samen met beheerders van Staatsbosbeheer in speciale leerboswachterijen aan de slag om te leren, te oefenen en te onderzoeken. Op deze manier wordt praktijkkennis gekoppeld aan onderwijs en onderzoek op verschillende niveaus, van wetenschap tot praktijk, en andersom. Bosbouw heeft vanwege het kruispunt waarop we met veel bossen staan een impuls in vakmanschap nodig. Vandaar de oefenbossen: voor de bosbouwers van morgen.
Vitale bossen
Nederlanders houden van bos. De vele bosbezoekers kunnen door deze investering in de bosbeheerders van de toekomst ook de komende decennia blijven genieten van mooie bossen, kwalitatief goede houtproducten maar ook van vitale bossen die bestand zijn tegen ziekten en klimaatverandering.

HAS Hogeschool heeft sinds kort een groendak waar studenten onderzoek kunnen doen. Roy Hereijgers, Matthijs Kok, Jeroen Bouman en Sjoerd van Acht, studenten van de opleiding Milieukunde, realiseerden het groene dak afgelopen periode binnen de vierdejaars minor Challenge Sustainability. Aad Vermeer van Green Makers uit Haaren was hun opdrachtgever. Zijn opdracht was: bouw een testopstelling waarmee de eigenschappen van groendaken kunnen worden getest. De testresultaten moeten betrouwbaar en representatief zijn.
Trots op de realisatie
“Meerdere partijen voor ons hebben al geprobeerd het groendak te realiseren”, vertelt Roy Hereijgers. “Maar het was tot nu toe niet gelukt. We zijn trots op wat we bereikt hebben. Maar niet alleen hebben de studenten het dak gerealiseerd, ook hebben ze dure professionele meetapparatuur weten regelen om de proeven te kunnen doen.” Aad Vermeer ondersteunde bij de realisatie en leverde de apparatuur.
Groendak als proefopstelling
Het groendak dient als proefopstelling voor onder meer het bepalen van isolerende waarde, waterbuffering en verdampingswaarde. “Er wordt altijd beweerd dat groendaken isoleren en dat ze water bufferen”, legt Roy uit. “Dit is echter nooit echt aangetoond of onderzocht. Het doel van het doen van metingen is dat we bijvoorbeeld cijfers kunnen koppelen aan de isolerende waarde van een groendak zodat hiermee al bij de bouw rekening gehouden kan worden. Zo kun je besparen op isolatiemateriaal. En doordat het dak isoleert in de winter en koelt in de zomer, bespaar je als gebruiker op energie.”
Water bufferen
Een ander voorbeeld. Roy: “Als je precies weet hoeveel water het groendak buffert, kun je uitrekenen wat het effect is op de totale regenwaterafvoer in een stedelijk gebied. Als een groendak regenwater vertraagd afvoert, wordt het rioolstelsel minder belast tijdens hevige regenval en komen straten minder snel blank te staan.”
Onderzoeksfaciliteit voor opleidingen
Het groendak is opgezet met het idee dat niet alleen Milieukunde er gebruik van kan maken, maar ook andere opleidingen binnen HAS Hogeschool zoals: Toegepaste Biologie, Tuin- en Akkerbouw en Management van de Leefomgeving. Roy geeft 2 voorbeelden van projecten die studenten kunnen doen. “Studenten Milieukunde zouden een project kunnen doen waarbij wordt bepaald hoeveel geld je bespaart met een groendak en wat de terugverdientijd is. Toegepast biologen zouden bijvoorbeeld een project kunnen opzetten waarbij ze onderzoeken welke insecten profijt hebben bij een groendak.”
Opening tijdens Leefomgeving Event
Tijdens het Leefomgeving Event is het groendak officieel geopend. De studenten hadden een stand tijdens het event waar ze informatie gaven over het groendak. Ook gaven ze een workshop aan belangstellenden. Roy: “Tijdens deze workshop lieten we zien wat de proefopstelling inhoudt, hoe je ermee kunt werken en hoe een groendak bijdraagt aan de verduurzaming van een gebouw.”
bron: hashogeschool.nl