Het groot­ste oefen­bos van Neder­land voor de bos­bou­wers van mor­gen

Het groot­ste oefen­bos van Neder­land is een feit door een nau­we samen­wer­king tus­sen Staats­bos­be­heer, hoge­school Van Hall Laren­stein, Heli­con Oplei­din­gen en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit. Het bos­are­aal van Staats­bos­be­heer (95.000 hec­ta­re) biedt prach­ti­ge kan­sen voor onder­zoek en onder­wijs. Op woens­dag 17 febru­a­ri 2016 heb­ben de orga­ni­sa­ties in het Speul­­der- en Spriel­der­bos op de Velu­we een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend. […]

Stu­den­ten Mili­eu­kun­de rea­li­se­ren groen­dak bij HAS Hoge­school

HAS Hoge­school heeft sinds kort een groen­dak waar stu­den­ten onder­zoek kun­nen doen. Roy Here­ij­gers, Mat­thijs Kok, Jeroen Bou­man en Sjoerd van Acht, stu­den­ten van de oplei­ding Mili­eu­kun­de, rea­li­seer­den het groe­ne dak afge­lo­pen peri­o­de bin­nen de vier­de­jaars minor Chal­len­ge Sustai­na­bi­li­ty. Aad Ver­meer van Green Makers uit Haaren was hun opdracht­ge­ver. Zijn opdracht was: bouw een test­op­stel­ling […]