Dwin­ge­loo in strijd om titel ‘groen­ste dorp van Neder­land’

De gemeen­te Wes­ter­veld, met de kern Dwin­ge­loo, heeft afge­lo­pen vrij­dag  bezoek gehad van de jury van de Enten­te Flo­ra­le. De jury werd ont­van­gen in het gemeen­te­huis in Die­ver en wel­kom gehe­ten door wet­hou­der Roe­lof Mar­tens. Na een kor­te pre­sen­ta­tie over de gemeen­te kreeg de jury een rond­tour door en om Dwin­ge­loo in een ech­te old­ti­mer­bus. […]

Extra bomen in strijd tegen fijn­stof

Richt­punt 2012 is een pro­ject gestart om de regio Zuid­oost Bra­bant voor 2012 fijn­stof neu­traal te krij­gen. Dit samen­wer­kings­ver­band tus­sen KDS, Tri­ple E, Pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en Samen­wer­kings­ver­band Regio Eind­ho­ven heb­ben op 2 okto­ber hun plan­nen gepre­sen­teerd om mid­dels gerich­te aan­plant van groen de lucht­kwa­li­teit op kor­te ter­mijn te ver­be­te­ren en daar­mee een gezon­de­re leef­om­ge­ving te […]