Extra bomen in strijd tegen fijn­stof

Richt­punt 2012 is een pro­ject gestart om de regio Zuid­oost Bra­bant voor 2012 fijn­stof neu­traal te krij­gen. Dit samen­wer­kings­ver­band tus­sen KDS, Tri­ple E, Pro­vin­cie Noord-Bra­bant en Samen­wer­kings­ver­band Regio Eind­ho­ven heb­ben op 2 okto­ber hun plan­nen gepre­sen­teerd om mid­dels gerich­te aan­plant van groen de lucht­kwa­li­teit op kor­te ter­mijn te ver­be­te­ren en daar­mee een gezon­de­re leef­om­ge­ving te creëren voor de bewo­ners van de Brain­port­re­gio van Noord-Bra­bant.

Dit pro­ject wordt uit­ge­voerd door SRE, de pro­vin­cie, Fon­tys, KDS en Tri­ple E.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Lucht­kwa­li­teit, bomen, gezond­heid

Bron:
Tri­ple E