Berichten

Vorige maand plantten ruim 70 leerlingen van de Sint Jorisschool zo’n 1. 200 bomen en struiken in het Berkelpark achter het gemeentehuis in Borculo. Inmiddels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de grotere bomen geplant. Naast het planten van meer bomen en planten komen er nog een ‘insectenhotel’ en een ‘kruidenspiraal’.

De afgelopen jaren is er samen met bewoners gesproken over de opzet van het nieuwe park. Uitgangspunt: het is een park voor iedereen. Je moet er kunnen spelen en sporten. Het is voor het ommetje in de pauze vanuit je werk. En het is een wandelroute vanuit de achterliggende woonwijk Hambroek naar het centrum en naar de bushalte. Bij de inrichting is rekening gehouden met hoe je het park vanuit diverse richtingen beleeft. Het moet bij elkaar passen, één geheel vormen. Met glooiingen en beplanting is geprobeerd het gewenste effect te bereiken. En er moet wat te beleven zijn. Zo staan er fruitbomen.

Waterberging
Daarnaast lag er een opdracht voor waterberging. Daarom is er een zogenaamde ‘laagte’ die bij hevige regenval kan volstromen. 

Glooiingen
Bij het bepalen van de plekken waar glooiingen komen te liggen, is rekening gehouden met de beleving vanuit de buurt. Zo is gekeken hoe je vanuit het park naar de omgeving kijkt, maar ook hoe je vanaf de omgeving naar het gemeentehuis kijkt. Tot slot streeft de gemeente ook bij de aanleg van dit park naar duurzaamheid.

Het verschil tussen de temperatuur in de stad en in de groenere gebieden erbuiten wordt steeds groter. Oorzaak: veel steden worden steeds dichter bebouwd. In Rotterdam bedraagt het maximale temperatuurverschil tussen stadswijken en een groene plek buiten de stad 8 graden Celsius, vooral in de avond van een hete, windstille dag.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hitte­stress in Rotterdam’ van de gemeente Rotterdam dat deze maand wordt gepubliceerd.

Meer sterfgevallen als de temperatuur stijgt
Nederlandse steden, de rijksoverheid en universiteiten onderzoeken het fenomeen dat ‘stedelijk hitte-eiland’ wordt genoemd, en hoe zij kunnen voorkomen dat het in de zomer  in de steden te heet wordt. De noodzaak van dit onderzoek werd extra duidelijk na de hittegolven in 2003 en 2006, toen bleek dat er onder ouderen boven de 75 jaar aanzienlijk meer sterfgevallen zijn als de temperatuur stijgt. Daarnaast willen steden niet dat hun milieuambities teniet worden gedaan doordat de inwoners massaal airco’s aanschaffen vanwege de gestegen temperaturen.

 

Een boom is te vergelijken met tien airco
Het is heter in de stad doordat er veel asfalt ligt dat meer zonnestraling absorbeert, zoals ook donkere gebouwen doen. Dichte bebouwing staat bovendien een verkoelend windje in de weg. Ook verkeer leidt tot hogere temperaturen. Voor groen is in steden die dichter bebouwd zijn minder ruimte, terwijl juist parken een verkoelend effect hebben. Een boom is te vergelijken met tien airco’s. De vrees is dat het door de klimaatverandering te warm zou kunnen worden in de Nederlandse steden, die niet op hitte zijn gebouwd.

Maatregelen treffen door meer groen te planten
Rotterdams projectleider Lissy Nijhuis van het project Hittestress: “We dachten vooraf: misschien valt het wel mee in Rotterdam omdat er veel water is dat verkoelend werkt. Maar Rotterdam blijkt met zijn dichte bebouwing en veel asfalt wel degelijk een hitte-eiland te zijn. Binnenstedelijk bouwen is de trend, maar daardoor wordt het wel ontzettend warm. Dan kun je bijvoorbeeld maatregelen treffen door bijvoorbeeld meer groen te planten en groene daken en groene gevels aan te leggen, of de stoepen te bekleden met materiaal met een lichtere kleur, dat minder warmte absorbeert. Asfalt is het ergst, gele klinkers zijn veel koeler.”

Groen is een betaalbare oplossing
De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat in tijden van bezuinigingen maatregelen tegen hitte niet erg hoog op de politieke agenda staan. Maar door bijvoorbeeld vooraf te praten met architecten over materiaalgebruik en door maatregelen aan te bevelen zoals de aanplant van meer groen en door groene daken kan er volgens hen – zonder veel extra geld – wel degelijk iets worden ondernomen tegen de hitte in de stad.

Interessante informatie over hittestress

Bron:
de Volkskrant

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie. Ondanks dit beleid is er een duidelijke trek gaande van inwoners vanuit de stad naar de randen en ook de bedrijvigheid groeit het sterkst buiten het bestaand bebouwd gebied.

Maarten Hajer, directeur PBL, presenteerde vorige week de recente ontwikkelingen op het gebied van stedelijke verdichting op het symposium ‘Prachtig Compact NL’. Hajer liet zien dat in de periode 1996 tot 2002 de groei van het aantal banen vooral binnen het bestaand bebouwd gebied plaatsvond. Ook steeg in die periode het aantal inwoners daar nog. De periode 2002 tot 2008 laat een kentering zien. Gezinnen trekken de stad uit en vestigen zich – net als bedrijven – vooral in de stadsrandzone.

De compacte stad breidt zich uit en wordt steeds groter. De verdichting neemt af; in sommige steden is zelfs sprake van een verdunning.

Steden groeien dichter naar elkaar
Hajer concludeert dat door deze ontwikkelingen in de Randstad steden dichter naar elkaar toegroeien en dat er sprake is van een stedelijke regio. ‘De toekomst van de stad ligt in de regio. Ruimte voor verdichting van het bestaand bebouwd gebied moeten we niet alleen in centrumgebieden van grote steden zoeken, maar ook in kleinere gemeenten en op goed bereikbare locaties buiten de binnenstad, bijvoorbeeld rond voorstadstations. Dit vraag wel om afstemming op een hoger bestuurlijk niveau dan dat van de stad.’

Het symposium Prachtig Compact NL was georganiseerd door van het Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV).

Meer informatie 
Presentatie van Hajer »

Bron:
PBL