Haar­lem plant Magnolia’s op Sta­ti­ons­plein

Op het Sta­ti­ons­plein in Haar­lem wor­den de komen­de week  tul­pen­bo­men (magnolia’s) geplant . Op don­der­dag 8 maart plant wet­hou­der Rob van Doorn de eer­ste boom. De bomen komen te staan tus­sen de Kruis­weg en het bus­sta­ti­on, langs de gevel aan de zuid­zij­de en bij de busper­rons. In totaal komen er 18 tul­pen­bo­men op het Sta­ti­ons­plein. […]

Sta­ti­ons­plein Utrecht moet duur­zaams­te Euro­pe­se plein wor­den

Het Sta­ti­ons­plein Oost, dat de nieu­we ver­bin­ding wordt tus­sen de ver­nieuw­de sta­ti­ons­hal en Hoog Catha­rij­ne in Utrecht, moet het meest duur­za­me plein van Euro­pa wor­den. Op het plein, dat op dezelf­de hoog­te als de hui­di­ge tra­ver­se komt te lig­gen, en de ruim­te er omheen moe­ten groen, water en zon­­ne-ener­­gie een gro­te rol gaan spe­len. Wat […]