Stationsgebied Utrecht zo veel mogelijk vergroenen

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat. De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, […]

Zeist: Stationsgebied vooral groen

Duurzaam en erg groen. Dat zijn de belangrijkste eisen waar het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist in de nabije toekomst aan moet voldoen. Waar het gebied nu nog voor 98 procent uit asfalt en bebouwing bestaat, moet dat straks voor de helft groen zijn. Ook moeten er landgoedachtige gebouwen komen met zichtlanen zoals elders op de Stichtse […]