Berichten

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat.

De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, omdat zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale klimaat en fijnstof terugdringen.

Vasthouden regenwater
Zoals omschreven staat in het project Stationsgebied is momenteel 95% in dit gebied verhard. Het regenwater kan hierdoor niet door de bodem worden opgenomen met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belasting op het riool kan daarom na een zware bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waarom de gemeente Utrecht kiest voor groene daken en gevels. Zij houden het regenwater vast, waardoor het water niet direct wordt afgevoerd. Hoeveel regenwater een groen dak kan opnemen, is afhankelijk van de dikte van de substraatlaag, type begroeiing en temperatuur.

Bron:
Gemeente Utrecht Stationsgebied 
 

Duurzaam en erg groen. Dat zijn de belangrijkste eisen waar het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist in de nabije toekomst aan moet voldoen. Waar het gebied nu nog voor 98 procent uit asfalt en bebouwing bestaat, moet dat straks voor de helft groen zijn. Ook moeten er landgoedachtige gebouwen komen met zichtlanen zoals elders op de Stichtse Lustwarande. Het gebied moet daarnaast een poort naar de Heuvelrug voor recreanten zijn én tegelijkertijd de plek voor forenzen worden die er hun auto stallen en met het openbaar vervoer de filerijke Randstad induiken. Deze ambitieuze toekomstvisie is deze week voorgelegd aan de beide gemeenteraden van Zeist en de Utrechtse Heuvelrug.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in het AD
Lees hier de Nieuwsbrief over dit project

Ook interessant:
Beleid, wonen

Bron:
Algemeen Dagblad