"Samen werken aan sterke stadsrandzones"

Mooi Nederland organiseert een projectenparade over stadsrandzones. Op de dag af een jaar na hetStadsrandzonescongres wordt in Amersfoort gekeken hoe het nu staat met de ambities voor de stadsrandzone. Laat u inspireren door projecten uit de praktijk en neem deze kennis mee om werk te maken van uw eigen sterke stadsrandzone. ProgrammaEdward Stigter, programmadirecteur Mooi […]

Meer aandacht nodig voor stadsrandzones

Het overgangsgebied tussen stad en platteland, de stadsrandzone, verstedelijkt steeds meer. De afgelopen twintig jaar kwamen de meeste nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren terecht in dit gebied. Deze ontwikkeling zet zich de komende decennia voort. Dat heeft tot gevolg dat, bij ongewijzigd beleid, vooral in de Randstad de steden dichter naar elkaar toe […]