Nieu­we stads­rand met beek trek­pleis­ter voor Ensche­de

Aan de rand van de Ensche­de­se wijk Hel­mer­hoek is een 8,5 hec­ta­re groot land­schaps­ge­bied aan­ge­legd met een beek: de Stads­rand Hel­mer­hoek. De stads­rand is in goe­de samen­wer­king aan­ge­legd door Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG), het Water­schap Reg­ge en Din­kel en de gemeen­te Ensche­de. Op 7 novem­ber was de officiële ope­ning van deze recre­a­tie­ve trek­pleis­ter. De gemeen­te […]

Ruim één mil­joen voor pro­jec­ten noor­de­lij­ke stads­rand Zwol­le

Het bestuur­lijk kern­team van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta heeft beslo­ten om ruim één mil­joen euro beschik­baar te stel­len voor de uit­voe­ring van ver­schil­len­de pro­jec­ten in de noor­de­lij­ke stads­rand van Zwol­le, zoals voor het rea­li­se­ren van wan­­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur. “Hier­mee kun­nen we de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de stads­rand tus­sen in het […]