Berichten

Aan de rand van de Enschedese wijk Helmerhoek is een 8,5 hectare groot landschapsgebied aangelegd met een beek: de Stadsrand Helmerhoek. De stadsrand is in goede samenwerking aangelegd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), het Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede. Op 7 november was de officiële opening van deze recreatieve trekpleister.

De gemeente Enschede streeft naar een natuurlijke overgang tussen de randen van de stad en het buitengebied. De Stadsrand Helmerhoek is hiervan een fraai voorbeeld. De grond voor de stadsrand kon door de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid worden vrijgemaakt in het kader van de landinrichting Enschede-Zuid. Het pad door Stadsrand Helmerhoek wordt onderdeel van Rondje Enschede. Dit is een 52 kilometer lange fiets- en wandelroute rondom Enschede.

De nieuwe beek loopt dwars door het gebied. Via deze Smalenbroekbeek dringt regenwater de bodem binnen. Landschapskunstenaar Paul de Kort heeft vier waterkeringen ontworpen. Het water wordt hier door trechters opgestuwd. Daardoor verspreidt het water zich bij hevige regenbuien over de flanken van de beek. Wandelaars kunnen over de waterkeringen naar de overkant van de beek lopen.

Bron:
Dienst Landelijke Gebied

 

Het bestuurlijk kernteam van het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft besloten om ruim één miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van verschillende projecten in de noordelijke stadsrand van Zwolle, zoals voor het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur. “Hiermee kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand tussen in het gebied van Westenholte tot en met Stadshagen een flinke impuls geven”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel.

De noordelijke stadsrand is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het gaat hier vooral om de overgang tussen de weidse vergezichten van de polder Mastenbroek en de rand van de bebouwde omgeving. “Hierbij staat de vraag centraal: hoe beleeft de stad het platteland en hoe beleeft het platteland de stad”, zegt Rietkerk, die aangeeft dat de projecten in het uitvoeringsprogramma noordelijke stadsrandzone erop zijn gericht om dit overgangsgebied zo zorgvuldig mogelijk in te richten en te ontsluiten.

 

 

 

Natuurvriendelijke oevers
Zo komt een deel van het geld beschikbaar voor het uitwerken van een inrichtingsplan Westenholte, waarbij wordt ingezet op natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een wandelrondje. Ook is er geld beschikbaar voor het uitwerken en realiseren van een inrichtingsplan voor de Ruimzichtkreek. Ook hier is een wandelpad voorzien.

Wandel- en fietspaden
Tevens wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor het inrichtingsplan Stadsbroek. Daarbij gaat het om het realiseren van wandel- en fietspaden en het ontwikkelen van natuur (deels als compensatie-opgave voor Stadshagen). Verder moet hier een regeling van kracht worden om de omvorming van reguliere landbouw naar biologische landbouw te stimuleren.

Uitkijkpunt
Een deel van de bijdrage wordt ook besteed aan het realiseren van een uitkijkpunt bij de Vecht op de westoever van het Zwartewater, waar de monding van de de rivier mooi te zien is.

Nationaal Landschap IJsseldelta
Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de Polder Mastenbroek, het Kampereiland, de Mandjeswaard, Polder de Pieper, de Zuiderzeepolder, het rivierenland van de IJssel en het Zwarte Water, met de daaraan gelegen oude stads- en dorpskernen, en het Zwarte meer. De IJsseldelta met haar rivierenland, eeuwenoude polders, terpboerderijen en kreekruggen is één van de 20 Nationale Landschappen van Nederland.

Bron:
Provincie Overijssel