Berichten

In Amsterdam werden onlangs de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel uitgereikt. Stadsdeel Noord mag zich het diervriendelijkste stadsdeel van 2011 noemen. Stadsdeel Centrum is het groenst.

Stadsdeelvoorziter en portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren nam de award voor het groenste stadsdeel in ontvangst op het groene dak van de Stopera. Juryvoorzitter Daniël Höwekamp (bouwbioloog) lichtte de keuze van de jury voor stadsdeel Centrum toe.

Centrale aanpak groene daken
De jury was zeer te spreken over de prioriteit die voetgangers en fietsers krijgen in het stadsdeel en de pilot met het gescheiden inzamelen van plastic afval en de subsidie voor groene daken. De jury merkte hierbij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeuren op het gebied van groen en duurzaamheid. Een centraal gestuurd beleid kan zorgen voor meer daadkracht en minder versnippering. De jury pleitte voor het inzetten op woningrenovatie en een centrale aanpak van groene daken. Duurzame oplossingen moeten in de hele keten worden gezocht en aangepakt.

Ecologische structuren
In een groen stukje in Amsterdam Noord kreeg Willem Paquay – lid dagelijks bestuur stadsdeel Noord – de award voor het diervriendelijkste stadsdeel. De juryvoorzitter Martin Melchers (voormalig stadsecoloog) loofde de inzet van het stadsdeel Noord voor het oplossen van knelpunten in de ecologische structuren, het voeren van een succesvol beleid ten aanzien van de ijsvogel en de grutto. Aanbevelingen deed de jury vooral op het gebied van voorlichting vanuit het stadsdeel. Zo kan op de website een aparte subpagina komen voor dieren en natuur, waarbij hondenbeleid en informatie over in het wild levende dieren samen kunnen worden gebracht.

Jury samenstelling
De jury die de stadsdelen op diervriendelijkheid beoordeelde bestond uit Martin Melchers (voormalig stadsecoloog), Hanna Hirsch (Vogelbescherming), Eva van Joost (Dierenbescherming Amsterdam) en René Verhoogt (Dierenambulance Amsterdam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joyce van Heijningen (Stoere Vrouwen) en Philip van Traa (Green Olive/De Groenten uit Amsterdam) beoordeelden hoe groen de stadsdelen zijn. Beide jury’s kwamen unaniem tot een oordeel, maar hadden ook een lijst aanbevelingen voor de winnende en de overige stadsdelen.

Initiatiefnemer
Het is dit jaar voor het eerst dat de Partij voor de Dieren de verkiezing organiseert. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Door het organiseren van deze verkiezing zetten we twee stadsdelen in het zonnetje en moedigen we tegelijkertijd alle stadsdelen aan om hun beleid diervriendelijker en groener te maken, want volgend jaar komt er weer een verkiezing met nieuwe kansen.”

Bron:
Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West van Amsterdam wil bewoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarvoor subsidie beschikbaar van 50% van de kosten.

Een groen dak zorgt voor een betere isolatie van het pand, waardoor in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Daarmee gaan uw energiekosten omlaag. Ook de kosten voor het onderhoud van het dak dalen, omdat de dakbedekking onder een groen dak ongeveer anderhalf tot twee keer langer meegaat. Daarnaast werkt een groen dak geluiddempend, zowel binnen als buiten.

Bijdrage aan een beter klimaat
Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde stad. Ze vangen het regenwater op en voeren het vertraagd af, zodat het riool minder wordt belast als het hard regent. Door de verbeterde isolatie leveren ze een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook zorgen groene daken voor een betere luchtkwaliteit en een groenere stad, en trekken ze bijvoorbeeld vlinders aan. De biodiversiteit wordt hiermee dus bevorerd.

Subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een groen dak, met een maximum van € 50,- per m2. Alle informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn op de website van het stadsdeel, onder Wonen en leefomgeving te vinden »

Meer informatie over Groene daken en gevels is te vinden in de brochure Dak en Gevel Groen »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West