Berichten

De Flora- en faunawet schrijft voor dat bij van onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dat is goed voor de bescherming van deze diersoorten, maar leidt tegelijkertijd tot lange procedures. Tot nu toe moest per bouwproject in de oude stad van Tilburg ontheffing aangevraagd worden.
In het soortenmanagementplan van de gemeente is vastgelegd welke dieren zich waar bevinden en op welke voorwaarden er gewerkt en gebouwd kan worden. Op basis van dit plan heeft het ministerie van Economische Zaken toestemming gegeven aan de gemeente voor een 5-jarig proefproject, waarbij niet meer voor elk individueel project onderzoek en ontheffing nodig is. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor minder administratieve rompslomp, een betere juridische borging en een betere bescherming van de dieren. Procedures worden hierdoor versneld en vergemakkelijkt.
Met de nieuwe Wet Natuurbescherming worden provincies per 1 januari 2017 het bevoegd gezag en nemen daarmee de rol van ontheffingverlener over van het Rijk. De provincie Noord-Brabant is positief over het initiatief van de gemeente Tilburg en ziet dit als een voorbeeld voor andere gemeenten om de belangen van natuur en stedelijke ontwikkeling te verbinden.
Bron: groeneruimte.nl

Het verlaten ketelhuis op het terrein van het voormalige ziekenhuis St.-Elisabeth wordt de komende jaren omgevormd tot inloopcentrum voor Park Randenbroek en het beekdal.Het bakstenen gebouw met de markante gemetselde schoorsteen aan de Heiligenbergerweg wordt het komende jaar omgebouwd en geschikt gemaakt voor verschillende (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt worden om ’te ontdekken en te experimenteren’. Volgens woordvoerder Ilse Kamphuis is het streven om het gebouw begin 2017  in gebruik te nemen.

Het Parkhuis moet het visitekaartje van en de uitvalsbasis naar Park Randenbroek en het Heiligenbergerbeekdal worden. Er worden kerkdiensten gehouden, er komt een kinderdagverblijf en een ontspanningscentrum. Het is de bedoeling dat er moestuinen worden aangelegd, paddenpoelen en een blotevoetenpad. In het café worden zo veel mogelijk producten van eigen grond geserveerd.
Techniekmuseum
Scholen kunnen educatieve wandelingen volgen, in de kelder komt mogelijk een techniekmuseum en dan is er in het 800 vierkante meter grote gebouw nog ruimte voor oefenruimtes voor artiesten en musici. Er zijn al plannen voor een jaarlijks ‘onthaast- en ontdekfestival’ in en rond het gebouw.
Het oude ketelhuis is het enige gebouw dat na de sloop van het St.-Elisabethziekenhuis, dit jaar, blijft staan. In weerwil van eerdere woningbouwplannen besloot de politiek in 2010 het vrijkomende ziekenhuisterrein te betrekken bij Park Randenbroek en het beekdal.
Ook de monumentale schoorsteen blijft overeind. Een initiatiefgroep is  sinds vorig jaar bezig om plannen te maken voor dit gebouw. Zij hebben nu een visie op het gebouw en het terrein gepresenteerd.
Natuur
Naast de commerciële verhuur staat het Parkhuis vooral in het teken van de natuur. ,,Het huis en het park horen bij elkaar,” zeggen de initiatiefnemers in hun visie. ,,De natuur stopt niet bij het huis, maar loopt erin door. Het groen is binnen en op het dak. Het hout van de bomen komt terug als tafel in het café. Zand uit het park ligt in het kinderdagverblijf op de grond.”
Dat betekent ‘met blote voeten in een hangmat genieten van de natuur, waar je kunt chillen met vrienden bij de vuurplaats’. De paddenpoelen, het nieuwe park en het beekdal kunnen bekeken worden vanaf het dakterras dat via een loopbrug bereikt kan worden. En als alles goed gaat, huizen er straks vleermuizen in de schoorsteen.
Crowdfunding
De groep initiatiefnemers zoekt naar meer huurders. De koop van het gebouw hoopt ze met crowdfunding te financieren, zodat het ‘een gebouw van de buurt’ wordt.
,,We zijn nu in gesprek met de gemeente over de koop,” zegt Ilse Kamphuis. ,,We zijn het nog niet helemaal, maar wel bijna eens over de prijs. De kosten voor de verbouwing komen daar nog bovenop.”
Het Parkhuis gaat samenwerken met werkplaats De Nieuwe Erven, school De Vosheuvel en de kinderboerderij. In het nieuwe centrum moeten de wijken Randenbroek en Vermeerkwartier samenkomen.
Bron: AD.nl