Kin­de­ren laten tv en com­pu­ter staan bij aan­trek­ke­lij­ke speel­plek

De helft van alle Neder­land­se kin­de­ren vindt de speel­plek­ken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opi­nie­on­der­zoek van TNS NIPO in opdracht van Jan­tje Beton. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren geeft aan dat ze com­pu­ter en TV laten staan als speel­plek­ken min­der saai zijn. Ze spe­len het liefst op infor­me­le groe­ne speel­plek­ken, zoals gras­vel­den […]

Actie ‘Hier kan een boom staan!’ van start in Geer­trui­den­berg

Groen­Links Geer­trui­den­berg start met de actie “Hier kan een boom!”. Wij roe­pen inwo­ners van de gemeen­te Geer­trui­den­berg op loca­ties door te geven waar een boom kan wor­den terug­ge­plaatst of nieuw kan wor­den geplant. Ini­ti­a­tief­neem­ster Lia Kuijs­ters zal de wet­hou­der van groen vra­gen de door de inwo­ners aan­ge­dra­gen loca­ties te beplan­ten. Over­al in de gemeen­te ver­dwij­nen […]