Gemeen­te Ede maakt haar speel­tui­nen groe­ner

De gemeen­te Ede kent ruim 190 speel­plaat­sen met zo’n twaalf­hon­derd speel­toe­stel­len. “Groe­ne speel­plek­ken zijn in ont­wik­ke­ling”, leg­gen Marc Kui­pers, team­lei­der bij de gemeen­te, en Jaap Ver­ha­gen, team­lei­der groen, uit.  “In leef­baar­heid en de speel­be­le­ving van kin­de­ren heb­ben we een gro­te stap voor­uit gemaakt in het groe­ner maken van speel­plek­ken.” Bij groe­ne speel­plaat­sen kan de gemeen­te […]

Groe­ne speel­tui­nen tegen ADHD en depres­sie

Meer gebruiks­groen in de kracht­wijk, jeugd eer­der in aan­ra­king laten komen met groen en moge­lijk­he­den bie­den voor een laag­drem­pe­lig aan­bod van natuur- en mili­eu­edu­ca­tie dicht­bij school. Dat zijn direc­te doel­stel­lin­gen van de Rot­ter­dam­se groe­ne school­plei­nen, waar­van er vori­ge maand in de Pro­ve­niers­wijk twee zijn geo­pend. In totaal komen er twaalf groe­ne plei­nen. Het plan om […]