Berichten

Vijf scholen in Antwerpen-Noord en Borgerhout ontvangen van de stad Antwerpen hulp bij de aanleg van een groene, avontuurlijke speelplaats. Op die manier wil de stad de waarde van natuur onder de aandacht brengen van kinderen en jongeren.

Alle scholen kregen ondersteuning bij de aanleg van hun speelplaats. De scholen kregen een professioneel ontwerp en een subsidie van maximaal 6.500 euro. Ook de scholen zelf leverden inspanningen. Sinds de start van het project werken directies, leerkrachten, leerlingen en ouders mee aan ontwerp, aanleg en onderhoud van de speelplaatsen.

Beste idee
Afgelopen zaterdag werd het eerste groene schoolplein geopend. De stad Antwerpen heeft laten weten het project voort te zetten. Elke Antwerpse school die haar schoolplein wil vergroenen, krijgt advies en een subsidie van maximaal 600 euro. Jaarlijks krijgt het beste idee een subsidie van 7.500 euro.

Bron:
Nieuwsblad

Komend voorjaar moet aan de Kastanjestraat in Zwolle een nieuwe groene speeltuin gebouwd worden. De subsidie daarvoor is vastgesteld op € 25.000. Kinderen en hun ouders mochten gisteren meedenken over de indeling van de speelplek.

Het project genaamd SpeelGroen behelst een speeltuin waarin gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Met de diapresentatie vooraf wordt duidelijk gemaakt wat hiermee wordt bedoeld. Kruiptunnels, boomstammen boven het water, houten hutjes… Vooral bij het zien van een sneeuwglijbaan wordt gejoeld door de kinderen.

Locatie
De plek voor het nieuwe speelplantsoen is niet onomstreden. Sommige ouders laten hun kind er niet spelen omdat het vlakbij de drukke Middelweg ligt. Een ander argument tegen de locatie is Park de Hogenkamp, aan de andere kant van de Middelweg. 
 

Projectleider Ingrid Bakker verdedigt dit uit aan de Stentor “Studenten van Hogeschool Windesheim hebben verschillende plekken in Diezerpoort onderzocht. De geschikte locaties werden vervolgens door een vier-b’s-natuurscan gehaald. Daarin werd gekeken naar de bruikbaarheid, bereikbaarheid, benutting en beschikbaarheid. We zijn juist bij deze locatie terecht gekomen vanwege die drukke weg. Door deze speeltuin hoeven de kinderen de oversteek naar het park niet meer te maken. De flat ernaast kijkt uit op de speeltuin zodat er ook een stukje toezicht is. We zijn wel aan het kijken hoe we die oversteekplaats veiliger kunnen maken.”