Berichten

Gisteren zijn bijna 60 Green Deals gesloten door maatschappelijke organisaties en overheden op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Een van deze Green Deals is Stadsgerichte Landbouw.

Grote gemeenten gaan kennis delen over het mogelijk maken van stadslandbouw in leegstaande gebouwen en op braakliggende terreinen.

Groene groei
“Green Deals dragen elk op hun eigen manier bij aan groene groei”, zegt minister Verhagen. “In het groot als het gaat om de productie van plastic uit groene grondstoffen of schone brandstof voor de Nederlandse schepen, in het klein bij gebruik van kattenbakkorrels om gebouwen mee te verwarmen. Mensen en bedrijven zijn enthousiast over deze aanpak en maken steeds meer green deals.”

Groene economie
“Dat een groene economie geen utopie is, dat illustreren deze nieuwe Green Deals. Het zijn kleine, maar wel betekenisvolle stappen op weg naar een duurzame economie. Volgende week tijdens Rio+20 praten we daar met alle landen over”, aldus staatssecretaris Atsma. “Betrokken organisaties, bedrijven en overheden nemen verantwoordelijkheid om te zorgen dat we een leefbare wereld nalaten aan volgende generaties.”

Meer informatie »

Bron:
Rijksoverheid

Eind oktober vond in Straatsburg een conferentie plaats onder de noemer De Groene Stad waarbij duurzaam groen centraal stond. Deskundigen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland gaven hun visie op het belang van bomen en planten als multifunctioneel product voor de ontwikkeling van een duurzaam en leefbaar stedelijk gebied.

De sprekers presenteerden ook talrijke praktijkvoorbeelden uit de gehele wereld. Voor Nederland namen Niek Roozen, landschapsarchitect en Jaap Spros, voorzitter van PPH en Entente Florale Internationaal, deel aan de forumdiscussie. Ook de European Landscaping Contractors Association (ELCA) maakte onderdeel uit van deze conferentie. ELCA is een belangrijke partij bij deze ontwikkeling van het concept De Groene Stad op Europees niveau.

Overeenkomst
De conferentie resulteerde in het ondertekenen van een overeenkomst “De Groene Stad” door de bovengenoemde vijf landen. Zij committeerden zich hiermee tot het ontwikkelen van De Groene Stad activiteiten in hun eigen land. In 2010 wordt het plan verder uitgewerkt.

Media-aandacht
In de digitale nieuwsbrief van het toonaangevende Franse dagblad Le Monde van 28 oktober werd volop aandacht geschonken aan de conferentie, die samen met Val’hor (de Franse overkoepelende organisatie voor de tuinbouw) werd georganiseerd.