Inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry bezoekt Arn­hem en Sluis

De Zeeuw­se gemeen­te Sluis wordt op dins­dag 30 juni gekeurd door de inter­na­ti­o­na­le jury van de Enten­te Flo­ra­le. Twee dagen later wordt Arn­hem geju­reerd. Bei­de plaat­sen strij­den om de titel groen­ste stad én dorp van Euro­pa.Vol­gens de web­si­te Zeeuwsregio.nl is de gemeen­te Sluis klaar voor het jury­be­zoek. Sluis strijdt in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne […]

Arn­hem en Sluis Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Arn­hem en Sluis heb­ben Goud gewon­nen in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2008. Een jaar lang mogen zij zich de groen­ste stad en dorp van Neder­land noe­men. De Gel­der­se hoofd­stad Arn­hem won in de cate­go­rie ‘steden’ en het Zeeuw­se dorp Sluis werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De twee win­nen­de […]