Fiet­sen voor bomen in Sit­tard-Geleen

De groep ‘Fiet­sen voor Bomen’ is in Sit­tard-Geleen actief tij­dens de Euro­pe­se mobi­li­teits­week van 12 — 22 sep­tem­ber 2012. De ini­ti­a­tief­ne­mers orga­ni­se­ren in deze week het pro­ject Fiet­sen voor Bomen geor­ga­ni­seerd voor basis­scho­len in de gemeen­te. Op vrij­dag 21 sep­tem­ber 2012 wordt de week afge­slo­ten met een fiets­tocht voor de basis­scho­len. De kin­de­ren plan­ten dan […]

Nieu­we bomen voor monu­men­taal stads­park Sit­tard

Op maan­dag 22 febru­a­ri werd gestart met het plan­ten van enke­le nieu­we bomen in het stads­park in Sit­tard. Wet­hou­der Ber­ry van Rijs­wijk heeft het start­sein geven door zelf een zoge­naam­de Varen­beuk en een Moe­ra­seik aan te plan­ten. De afge­lo­pen maan­den zijn reeds veel bomen in het park gesnoeid. Boven­dien zijn helaas enke­le bomen gekapt die […]