Sin­gel­park Lei­den wordt het lang­ste park van Neder­land

Lei­den wil de his­to­ri­sche sin­gel­rand die rond­om de bin­nen­stad ligt ont­wik­ke­len tot het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land: het Sin­gel­park. De ruim zes kilo­me­ter lan­ge ves­tings­in­gel moet een aan­een­ge­slo­ten groe­ne long om de bin­nen­stad wor­den waar je kunt wan­de­len, fiet­sen, varen, spor­ten, schaat­sen, natuur en cul­tuur bele­ven, pick­nic­ken, spe­len en nog veel meer. […]

Stadslab Lei­den helpt met Sin­gel­park

Het Sin­gel­park Lei­den moet het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land wor­den. Dat vindt Stadslab Lei­den, een denk­tank van 400 betrok­ken cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals uit Lei­den. Stadslab wil mee­hel­pen om de ambi­ties te ver­we­zen­lij­ken. Een spe­ci­aal voor het pro­ject gefor­meerd team heeft daar­om aan­ge­bo­den om samen met de gemeen­te Lei­den een inter­na­ti­o­na­le design­com­pe­ti­tie uit te […]