Scouts Die­pen­daal plan­ten 300 bomen en strui­ken

De scouts van Die­pen­daal namen afge­lo­pen jaar deel aan de wed­strijd ‘Speelgroen’ van het depar­te­ment Leef­mi­li­eu, Natuur en Ener­gie van de Vlaam­se mili­eu­ad­mi­ni­stra­tie. Hun pro­ject voor de her­be­plan­ting van de scout­s­ter­rei­nen werd gese­lec­teerd voor uit­voe­ring. De scouts­le­den plant­ten zater­dag de eer­ste van de 300 bomen en strui­ken. Het pro­ject ‘Speel­groen’ zorg­de voor pro­fes­si­o­neel advies bij […]

Scouts gaan 1.500 bomen in één mid­dag plan­ten

Scou­ting Ben­ne­kom gaat op zater­dag 6 novem­ber 1.500 bomen plan­ten — in niet meer dan één mid­dag. Een ploeg van hon­derd man sterk gaat de klus in een paar uur kla­ren. De bomen die de grond in gaan zijn onder ande­re wil­de appel, haze­laar en kas­tan­je­bo­men. Het bos krijgt hier­door in alle sei­zoen een geva­ri­eer­der […]